Addition to the MID flow sensor family - Cảm biến Lưu lượng

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Applications:

Conductive liquids (conductivity: . 20 µS/cm / viscosity: < 70 mm2/s at 40 °C)

M12 connector · DC PNP/NPN · with display · FKM O-rings

SM6000 - Magnetic-inductive flow meter, connection to pipe by means of an adapter Function... [more]  
SM7000 - Magnetic-inductive flow meter, connection to pipe by means of an adapter Function... [more]  
SM8000 - Magnetic-inductive flow meter, connection to pipe by means of an adapter Function... [more]  

M12 connector · DC PNP/NPN · with display · EPDM O-rings

SM6100 - Magnetic-inductive flow meter, connection to pipe by means of an adapter Function... [more]  
SM7100 - Magnetic-inductive flow meter, connection to pipe by means of an adapter Function... [more]  
SM8100 - Magnetic-inductive flow meter, connection to pipe by means of an adapter Function... [more]  

M12 connector · DC · with display · FKM O-rings

SM6004 - Magnetic-inductive flow meter, connection to pipe by means of an adapter 2 outputs... [more]  
SM7004 - Magnetic-inductive flow meter, connection to pipe by means of an adapter 2 outputs... [more]  
SM8004 - Magnetic-inductive flow meter, connection to pipe by means of an adapter 2 outputs... [more]  

M12 connector · DC · without display · FKM O-rings

SM6050 - Magnetic-inductive flow meter, connection to pipe by means of an adapter Analogue... [more]
 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc