Agr International - Agr VietNam - Máy Sản xuất Phôi - Thùng Nhựa Agr VietNam - PG9800T - PPT3000 - TL2000 - PVG4100

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Agr tại Việt Nam

Glass

Dimensional Sampling Gauge (DSG)

High-precision, automated dimensional measurement system for glass containers

OmniLab® automated sampling system

Comprehensive at-the-line measurement and pressure testing system

 

Thickness 360™ Gauge

High-resolution thickness measurement of glass containers

Ramp Pressure Tester 2

Advanced pressure testing instrument for glass containers

 

Hot End Coating Measurement System

Coating measurement system for the bodies of glass containers

Seal Surface Coating Measurement System

Coating measurement system for the seal surface of glass containers

 

Finish Coating Measurement System

Coating measurement system for the finish region of glass containers

Fill Height Tester

Automated fill height volume measurement system

 

MBT 7200 & 7400

Portable, high-precision thickness measurement for non-ferrous materials

Hand Held Thickness Probe

Portable thickness measurement of glass, plastic or other non-conductive materials

 

Vertical Load Tester

Vertical load strength measurement for glass containers

Line Simulator

Filling line abrasion simulation

 

Density Comparator

Measurement of glass density

Impact Tester

Impact, dent and puncture resistance testing of containers

 

Polarimeter

Residual stress measurement for glass containers and glassware

Tilt Table

Measurement of container lubricity and coefficient of static friction

 

Polariscope

For evaluating residual strain in rigid containers

Plastic

Gawis® Systems

Comprehensive, automatic laboratory-based measuring systems for plastic containers and preforms

Profiler Gauge PG9800T

Non-destructive plastic bottles wall thickness measurement and profiling system 

 

Profiler Gauge PG9810T

Barrier testing for multi-layered containers and preforms

PPT3000

Volume expansion, pressure testing and shelf-life prediction for plastic and related containers

 

Combi

Automatic volume and vertical load testing in a single unit

Fill Height Tester

Automated fill height volume measurement system

 

MBT 7200 & 7400

Portable, high-precision thickness measurement for non-ferrous materials

Hand Held Thickness Probe

Portable thickness measurement of glass, plastic or other non-conductive materials

 

Preform Thickness Gauge

High precision measurement for determining material concentricity and distribution of PET preforms

TopLoad Tester (TL2000)

Vertical load testing for rigid containers

 

VacTest (VT1100)

Vacuum testing for wide-mouth and hot-fill containers

Vision Bottle Gauge (VBG7000)

Automated dimensional measurement of plastic containers

 

Preform Vision Gauge (PVG4100)

Automated preform measurement of neck finish and external dimensions

M-RULE® Container Performance Model

Software-based shelf-life and material utilization prediction tool

 

Other

Profiler Gauge PG9810T

Barrier testing for multi-layered containers and preforms

Fill Height Tester

Automated fill height volume measurement system

 

Combi

Automatic volume and vertical load testing in a single unit

MBT 7200 & 7400

Portable, high-precision thickness measurement for non-ferrous materials

 

Hand Held Thickness Probe

Portable thickness measurement of glass, plastic or other non-conductive materials

Impact Tester

Impact, dent and puncture resistance testing of containers

 

TopLoad Tester (TL2000)

Vertical load testing for rigid containers

Tilt Table

Measurement of container lubricity and coefficient of static friction

 

Vision Bottle Gauge (VBG7000)

Automated dimensional measurement of plastic containers 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc