Agr International - Agr VietNam - Thiết bị ngành công nghiệp Bao Bì Agr VietNam - MBT 7400 - MBT 7200 - VT1100 - VBG7000

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Agr tại Việt Nam

Sản phẩm Thủy Tinh :

Products specifically designed for manufacturers, fillers and beverage companies that produce or process glass containers

Online

Sampling Pressure Tester 2

Automated pressure testing and volume measurement for glass containers

Sampling Pressure Tester

Automated at-the-line pressure testing for glass containers

 

OLT Family of Glass Container Thickness Products

On-line thickness measurement of glass containers

All-Shapes Spacing Device

Product spacing for bottles and packages

 

Container Spacing Device

On-line spacing for round containers

Laboratory

Dimensional Sampling Gauge (DSG)

High-precision, automated dimensional measurement system for glass containers

OmniLab® automated sampling system

Comprehensive at-the-line measurement and pressure testing system

 

Thickness 360™ Gauge

High-resolution thickness measurement of glass containers

Ramp Pressure Tester 2

Advanced pressure testing instrument for glass containers

 

Finish Coating Measurement System

Coating measurement system for the finish region of glass containers

Hot End Coating Measurement System

Coating measurement system for the bodies of glass containers

 

Seal Surface Coating Measurement System

Coating measurement system for the seal surface of glass containers

Fill Height Tester

Automated fill height volume measurement system

 

MBT 7200 & 7400

Portable, high-precision thickness measurement for non-ferrous materials

Vertical Load Tester

Vertical load strength measurement for glass containers

 

Hand Held Thickness Probe

Portable thickness measurement of glass, plastic or other non-conductive materials

Line Simulator

Filling line abrasion simulation

 

Density Comparator

Measurement of glass density

Impact Tester

Impact, dent and puncture resistance testing of containers

 

Polarimeter

Residual stress measurement for glass containers and glassware

Tilt Table

Measurement of container lubricity and coefficient of static friction

 

Polariscope

For evaluating residual strain in rigid containers

Manual Gauges

Digital Calipers

Measurement of bottle and neck finish dimensions

Fill Height Syringe

Container fill level adjustment for fill height and volume measurement

 

Height Gauge

Overall height measurement for bottles and preforms

Illuminated Magnifying Glass

Visual defect inspection for containers and preforms

 

PI Tape

Quickly measure the circumference of cylindrical containers 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc