Bihl-Wiedemann - Bihl-Wiedemann VietNam - Building Automation - BW2482 - BW2029 - BW3010 - BW2480 - BW2536 - BWU1254 - BW1808 - BWU2721

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Bihl-Wiedemann tại Việt Nam

 

ventilation damper module
ventilation, fire, smoke dampers
-
IP54
4
2 x electronic
-
-
out of AS-i
out of AS-i
1 Single Slave
Requirements for Germany and EC
-
BW2482
ventilation damper module
ventilation, fire, smoke dampers
-
IP54
4
2 x electronic
-
-
out of AS-i
out of AS-i
1 Single Slave
Requirements for Germany and EC
-
BW2028
ventilation damper module
ventilation, fire, smoke dampers
-
IP54
3
2 x electronic
-
-
out of AUX
out of AUX
1 AB Slave
Requirements for Germany and EC
-
BW2029
ventilation damper module
ventilation, fire, smoke dampers (Switzerland)
-
IP54
3
2 x electronic
-
-
out of AS-i
out of AS-i
1 AB Slave
Requirements for Switzerland (IG-BSK)
-
BW2080
ventilation damper module, Safety
ventilation, fire, smoke dampers
-
IP54
4
2 x electronic
-
-
out of AS-i
out of AS-i
1 Single Slave
Requirements for Germany and EC
-
BW3005
ventilation damper module
ventilation, fire, smoke dampers (230 V relay)
-
IP54
4
4 x relay
-
-
out of AS-i
-
1 AB Slave
Requirements for Germany and EC
-
BW3009
ventilation damper module
ventilation, fire, smoke dampers (230 V relay)
-
IP54
4 + 2 x fusible link
2 x relay
-
-
out of AS-i
-
1 AB Slave
Requirements for Germany and EC
-
BW3010
ventilation damper module
ventilation, fire, smoke dampers (230 V relay)
-
IP54
4
2 x relay
-
-
out of AS-i
-
1 AB Slave
Requirements for Germany and EC
-
BW3011
ventilation damper module
ventilation, fire, smoke dampers
surface-mounted box
IP54
4
-
-
-
out of AS-i
-
1 AB Slave
-
-
BW2480
I/O for VAV boxes
I/O modules
surface-mounted box
IP54
-
-
1 x 0 ... 10 V
1x 0 … 10 V
selectable, out of AS-i or out of AUX, Default out of AS-i
selectable, out of AS-i or out of AUX, default out of AS-i
1 Single Slave
-
-
BW2701
I/O for manual call points
I/O modules
surface-mounted box
IP54
4
4 x electronic
-
-
out of AUX
out of AUX
1 AB Slave
-
-
BW3412
shutter module
controlling 230 V shutters
-
IP54
8
4 x relay
-
-
out of AS-i
-
2 AB Slaves
-
-
BW2114
heating/air conditioning (24 V AC/DC)
heating/air conditioning, 0 … 10 V, (climate control ceilings)
surface-mounted box
IP54
-
2 x electronic
-
2 x 0 … 10 V
out of AS-i
selectable, out of AS-i or out of AUX (AC/DC), default out of AS-i
1 AB Slave
-
Controlling heating and climate control ceilings
BW2536
heating/air conditioning (24 V AC/DC)
analog inputs 0 ... 10 V (temperature CO2 etc.) + digital inputs
surface-mounted box
IP54
2
-
2 x 0 ... 10 V
-
selectable, out of AS-i or out of AUX (AC/DC), default out of AS-i
-
1 AB Slave
-
Recording of analog values
BW2537
Heating/air conditioning
heating/air conditioning (valves)
surface-mounted box
IP54
-
4 x electronic
-
-
-
out of AUX
1 Single Slave
-
Controlling valves and heating valves
BW2138
connection to EnOcean
connection to EnOcean
white
IP40
31 x 4
EnOcean
8 x 6
EnOcean
out of AS-i
-
1 Single Slave + 1 AB Slave
-
-
BW2375
connection to EnOcean
connection to EnOcean
black
IP40
31 x 4
EnOcean
8 x 6
EnOcean
out of AS-i
-
1 Single Slave + 1 AB Slave
-
-
BW2473
connection to EnOcean, surface-mounted box
connection to EnOcean
surface-mounted box
IP40
31 x 4
EnOcean
8 x 6
EnOcean
out of AS-i
-
1 Single Slave + 1 AB Slave
-
-
BW2580
connection to MP-Bus
connection to MP-Bus
-
IP54
-
-
-
-
out of AS-i
out of AUX
1 Single Slave
-
-
BW2406
                             
                             
 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc