Bihl-Wiedemann - Bihl-Wiedemann VietNam - Gateways - BWU3053 - BWU3312 - BWU1773 - BWU2381 - BW1610

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Bihl-Wiedemann tại Việt Nam

 

24 Volt AS-i Gateway
Gateway
IP20
PROFIBUS
1 AS-i network, 1 AS-i Master
yes, max. 4 A/AS-i network
-
yes
yes
no
-
-
-
-
-
-
BWU3053
24 Volt AS-i Gateway
Gateway
IP20
PROFINET
1 AS-i network, 1 AS-i Master
yes, max. 4 A/AS-i network
Ethernet fieldbus
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU2919
24 Volt AS-i Gateway
Gateway
IP20
EtherNet/IP + Modbus/TCP
1 AS-i network, 1 AS-i Master
yes, max. 4 A/AS-i network
Ethernet fieldbus
yes
yes
no
-
-
-
-
-
-
BWU3050
24 Volt AS-i Gateway
Gateway
IP20
EtherCAT
1 AS-i network, 1 AS-i Master
yes, max. 4 A/AS-i network
Ethernet fieldbus
yes
yes
no
-
-
-
-
-
-
BWU3058
24 Volt AS-i Gateway
Gateway
IP20
POWERLINK
1 AS-i network, 1 AS-i Master
yes, max. 4 A/AS-i network
-
yes
yes
no
-
-
-
-
-
-
BWU3312
24 Volt AS-i Gateway
Gateway
IP20
CC-Link
1 AS-i network, 1 AS-i Master
yes, max. 4 A/AS-i network
-
yes
yes
no
-
-
-
-
-
-
BWU3051
PROFIBUS AS-i
Gateway
IP20
PROFIBUS
2 AS-i networks, 2 AS-i Masters
yes, max. 4 A/AS-i network
Ethernet diagnostic
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU2546
PROFIBUS AS-i
Gateway
IP20
PROFIBUS
2 AS-i networks, 2 AS-i Masters
no, max. 8 A/AS-i network, redundant supply
Ethernet diagnostic
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU2545
PROFIBUS AS-i
Gateway
IP20
PROFIBUS
2 AS-i networks, 2 AS-i Masters
no, max. 8 A/AS-i network
-
no
yes
no
-
-
-
-
-
-
BWU1774
PROFIBUS AS-i
Gateway
IP20
PROFIBUS
1 AS-i network, 1 AS-i Master
yes, max. 4 A/AS-i network
Ethernet diagnostic
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU2775
PROFIBUS AS-i
Gateway
IP20
PROFIBUS
1 AS-i network, 1 AS-i Master
no, max. 8 A/AS-i network
Ethernet diagnostic
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU2544
PROFIBUS AS-i
Gateway
IP20
PROFIBUS
1 AS-i network, 1 AS-i Master
no, max. 8 A/AS-i network
-
no
yes
no
-
-
-
-
-
-
BWU1773
Starter Kits
Gateway
IP20
PROFIBUS
2 AS-i networks, 2 AS-i Masters
yes, max. 4 A/AS-i network
Ethernet diagnostic
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BW2726
PROFIBUS AS-i Basic
Gateway
IP20
PROFIBUS
1 AS-i network, 1 AS-i Master
no, max. 8 A/AS-i network
-
no
yes
no
-
-
-
-
-
-
BWU1746
PROFINET AS-i
Gateway
IP20
PROFINET
2 AS-i networks, 2 AS-i Masters
yes, max. 4 A/AS-i network
Ethernet fieldbus
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU3363
PROFINET AS-i
Gateway
IP20
PROFINET
2 AS-i networks, 2 AS-i Masters
no, max. 8 A/AS-i network, redundant supply
Ethernet fieldbus
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU3122
PROFINET AS-i
Gateway
IP20
PROFINET
1 AS-i network, 1 AS-i Master
no, max. 8 A/AS-i network
Ethernet fieldbus
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU2729
PROFINET AS-i
Gateway
IP20
PROFINET
1 AS-i network, 1 AS-i Master
no, max. 8 A/AS-i network
Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU3431
EtherNet/IP + ModbusTCP AS-i
Gateway
IP20
EtherNet/IP + Modbus/TCP
2 AS-i networks, 2 AS-i Masters
yes, max. 4 A/AS-i network
Ethernet fieldbus + RS 232
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU2381
EtherNet/IP + ModbusTCP AS-i
Gateway
IP20
EtherNet/IP + Modbus/TCP
2 AS-i networks, 2 AS-i Masters
no, max. 8 A/AS-i network, redundant supply
Ethernet fieldbus + RS 232
yes
yes
optional
-
-
-
-
-
-
BWU2380
 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc

 

Sản phẩm liên quan