Binary and analogue volumetric flow sensors for liquids - Cảm biến Lưu Lượng

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

M12 connector ・ output function NO ・ electrical design DC pnp ・ binary

SBY332 - Flow monitor, Switch point adjustable, IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, M12 connector,... [more]  
SBY333 - Flow monitor, Switch point adjustable, IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, M12 connector,... [more]  
SBY334 - Flow monitor, Switch point adjustable, IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, M12 connector,... [more]  
SBY346 - Flow monitor, Switch point adjustable, IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, M12 connector,... [more]  
SBY357 - Flow monitor, Switch point adjustable, IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, M12 connector,... [more]  

M12 connector ・ electrical design DC PNP ・ analogue 4...20 mA

SBY433 - Flow transmitter, Analogue output, IP 65 / IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, M12... [more]  
SBY434 - Flow transmitter, Analogue output, IP 65 / IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, M12... [more]  
SBY446 - Flow transmitter, Analogue output, IP 65 / IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, M12... [more]  
SBY457 - Flow transmitter, Analogue output, IP 65 / IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, M12... [more]  

Silicone cable with M12 connector ・ electrical design DC ・ analogue 4...20 mA

SBT633 - Flow transmitter, Analogue output, IP 65 / IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, silicone... [more]  
SBT634 - Flow transmitter, Analogue output, IP 65 / IP 67, Ambient temperature 0...60 °C, silicone... [more]  

Connection technology

EVC001 - Socket, straight, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP... [more]  
EVC002 - Socket, straight, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP... [more]  
EVT064 - Socket, straight, Free from silicone, Gold-plated contacts, For hygienic and wet areas... [more]  
EVT001 - Socket, straight, Free from silicone, Gold-plated contacts, For hygienic and wet areas... [more]  

   

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc