Cảm biến Balluff - Balluff VietNam - BVS-E Infrared Vision Sensors - Cảm biến Vision Hồng Ngoại

  • Danh mục : Vision Sensors,
  • Nhà sản xuất: BALLUFF - BALLUFF VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Balluff tại Việt Nam : Balluff VietNam , Cảm biến tiệm cận Balluff VietNam  , Cảm biến điện dung Balluff VietNam , cảm biến quang Balluff VietNam , cảm biến Vision Balluff VietNam , nhà phân phối Balluff VietNam , đại diện Balluff VietNam , đại lý chính hãng Balluff VietNam , nhà cung cấp Balluff VietNam , Balluff VietNam chính hãng
Your selection returned 15 results

Vision sensor BVS0012

BVS OI-3-103-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

More

Vision sensor BVS0013

BVS OI-3-105-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

More

Vision sensor BVS0014

BVS OI-3-101-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

More

Vision sensor BVS0015

BVS OI-3-151-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

More

Vision sensor BVS0016

BVS OI-3-155-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

More

Vision sensor BVS0017

BVS OI-3-153-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

More

Vision sensor BVS0018

BVS OI-3-157-E, Series OI, LED, infrared, PNP (3x), Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 43 x 32 mm, Field of view max. 240 x 180 mm, Focal distance 16.0 mm

More

Vision sensor BVS0019

BVS ID-3-101-E, Series ID, LED, infrared, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T
RS232 (9.6…115.2 kBaud), Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

More

Vision sensor BVS001A

BVS ID-3-103-E, Series ID, LED, infrared, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T
RS232 (9.6…115.2 kBaud), Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

More

Vision sensor BVS001F

BVS UR-3-105-E, Series Universal, LED, infrared, PNP (2x), RS232 (9.6…115.2 kBaud)
Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

More

Vision sensor BVS001H

BVS UR-3-101-E, Series Universal, LED, infrared, PNP (2x), RS232 (9.6…115.2 kBaud)
Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 24 x 18 mm, Field of view max. 480 x 360 mm, Focal distance 8.0 mm

More

Vision sensor BVS001J

BVS UR-3-103-E, Series Universal, LED, infrared, PNP (2x), RS232 (9.6…115.2 kBaud)
Ethernet 10/100 Base T, Working range 50…1000 mm, Field of view min. 16 x 12 mm, Field of view max. 320 x 240 mm, Focal distance 12.0 mm

More

Vision sensor BVS001K

BVS UR-3-107-E, Series Universal, LED, infrared, PNP (2x), RS232 (9.6…115.2 kBaud)
Ethernet 10/100 Base T, Working range 230…1000 mm, Field of view min. 55 x 42 mm, Field of view max. 240 x 180 mm, Focal distance 16.0 mm

More

Vision sensor BVS001C

BVS ID-3-105-E, Series ID, LED, infrared, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T
RS232 (9.6…115.2 kBaud), Working range 50…1000 mm, Field of view min. 34 x 25 mm, Field of view max. 676 x 507 mm, Focal distance 6.0 mm

More

Vision sensor BVS001E

BVS ID-3-107-E, Series ID, LED, infrared, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T
RS232 (9.6…115.2 kBaud), Working range 230…1000 mm, Field of view min. 55 x 42 mm, Field of view max. 240 x 180 mm, Focal distance 16.0 mm

More

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc