Liên hệ: 0919.19.19.31
    Email: binh@songthanhcong.com

Cảm biến Balluff - Balluff VietNam - Global Capacitive Sensors - Cảm Biến Điện Dung Global

  • Danh mục : Cảm biến từ,
  • Nhà sản xuất: BALLUFF - BALLUFF VIETNAM
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Liên hệ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Balluff tại Việt Nam : Balluff VietNam , Cảm biến tiệm cận Balluff VietNam  , Cảm biến điện dung Balluff VietNam , cảm biến quang Balluff VietNam , cảm biến Vision Balluff VietNam , nhà phân phối Balluff VietNam , đại diện Balluff VietNam , đại lý chính hãng Balluff VietNam , nhà cung cấp Balluff VietNam , Balluff VietNam chính hãng

 

Your selection returned 107 results.

Capacitive Sensor BCS00LL

BCS M18BBH1-PSC15H-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00LM

BCS M18BBG2-PSC15H-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00LN

BCS M18B4N1-NSC80D-EP02, Cable, Normally open (NO), NPN, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00LR

BCS M18B4N1-POC80D-EP02, Cable, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00LT

BCS M18BBG2-POC15H-S04K, Connector, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=12.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00M0

BCS M18BBH1-NOC15H-EP02, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00M1

BCS M18BBN1-POC80D-EP02, Cable, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00M2

BCS M18BBN1-NSC80D-EP02, Cable, Normally open (NO), NPN, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=8.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00M3

BCS M18BBN1-NOC80D-EP02, Cable, Normally closed (NC), NPN, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00M8

BCS M18BBI3-PSC80D-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=8.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00ME

BCS M18B4G2-PSC15H-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=12.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00MF

BCS M18B4I3-PSC80D-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=8.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00MH

BCS M18BBI3-POC80D-S04K, Connector, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00MR

BCS M30B4I2-PSC15D-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M30x1.5,Housing material 1.4305
PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00MY

BCS M30B4E2-PSC25H-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=25.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00N2

BCS M30B4I1-PSC15D-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M30x1.5,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00N6

BCS M30B4E1-PSC25H-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=25.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00N8

BCS M30B4E1-NSC25H-EP02, Cable, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=25.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00N9

BCS M30B4E1-NOC25H-EP02, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=25.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00NA

BCS M30BBI2-PSC15D-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M30x1.5,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00NC

BCS M30BBI2-POC15D-S04K, Connector, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), M30x1.5,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00NH

BCS M30BBE2-PSC25H-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=25.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00NK

BCS M30BBE2-NSC25H-S04K, Connector, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=20.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00NM

BCS M30BBI1-PSC15D-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M30x1.5,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00NN

BCS M30BBI1-POC15D-EP02, Cable, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), M30x1.5,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=12.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00NP

BCS M30BBI1-NSC15D-EP02, Cable, Normally open (NO), NPN, Flush (shielded), M30x1.5,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00NT

BCS M30BBE1-PSC25H-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=25.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00NY

BCS M30BBE1-NOC25H-EP02, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=20.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00NZ

BCS M18BBN1-PSC80D-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00P0

BCS M12B4G2-PSC40D-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M12x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=4.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00P1

BCS M12B4G2-POC40D-S04K, Connector, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), M12x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=4.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00P2

BCS M12B4G2-NSC40D-S04K, Connector, Normally open (NO), NPN, Flush (shielded), M12x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=4.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00P4

BCS M12B4E2-PSC80H-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M12x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00PC

BCS M12B4G1-PSC80H-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M12x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00PJ

BCS M12BBG2-PSC40D-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M12x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=4.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00PK

BCS M12BBG2-POC40D-S04K, Connector, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), M12x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=4.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00PN

BCS M12BBE2-PSC80H-S04K, Connector, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=8.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00PU

BCS M12BBI1-PSC40D-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M12x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=4.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00R0

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00R1

BCS M12BBG1-POC80H-EP02, Cable, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=8.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00R4

BCS M12B4I1-PSC40D-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M12x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=4.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00TR

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02, Cable, Output programmable, PNP/NPN, Flush (shielded), 40.0x10.0x40.0 mm,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=20.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00U5

BCS Q40BBAA-POC20C-EP00,3-GS49,Level Sensor, Cable with connector, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), 40.0x10.0x40.0 mm,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00U6

BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49,Level Sensor, Cable with connector, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), 40.0x10.0x40.0 mm,Housing material PBT,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=20.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS012A

BCS R08RRE-PSM80C-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), 16.0x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS012C

BCS R08RRE-POM80C-EP02, Cable, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), 16.0x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS012E

BCS R08RRE-NSM80C-EP02, Cable, Normally open (NO), NPN, Flush (shielded), 16.0x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS012F

BCS R08RRE-NOM80C-EP02, Cable, Normally closed (NC), NPN, Flush (shielded), 16.0x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS012T

BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75, Cable with connector, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), 16.0x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS012U

BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75, Cable with connector, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), 16.0x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS012W

BCS R08RRE-NSM80C-EP00,3-GS75, Cable with connector, Normally open (NO), NPN, Flush (shielded), 16.0x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS012Y

BCS R08RRE-NOM80C-EP00,3-GS75, Cable with connector, Normally closed (NC), NPN, Flush (shielded), 16.0x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS00LK

BCS M18B4N1-PSC80D-EP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS00LP

BCS M18B4N1-NOC80D-EP02, Cable, Normally closed (NC), NPN, Flush (shielded), M18x1.0,Housing material 1.4305,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=7.00 mm

 

Sản phẩm liên quan

Chat ngay