Cảm biến Balluff - Balluff VietNam - Inductive distance sensors with digital output - Cảm biến cảm ứng

  • Danh mục : Cảm biến từ,
  • Nhà sản xuất: BALLUFF - BALLUFF VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Balluff tại Việt Nam : Balluff VietNam , Cảm biến tiệm cận Balluff VietNam  , Cảm biến điện dung Balluff VietNam , cảm biến quang Balluff VietNam , cảm biến Vision Balluff VietNam , nhà phân phối Balluff VietNam , đại diện Balluff VietNam , đại lý chính hãng Balluff VietNam , nhà cung cấp Balluff VietNam , Balluff VietNam chính hãng

 

Inductive linear pos. sensor BAW0005

BAW 018-PF-1-K-05, Cable, Current falling on approach, PNP / Analog, 2.30...8.50 mA, Linear range Sl min. [mm] 1.75 mm, Linear range Sl max. 5,75 mm, Non embeddable, M18x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW000A

BAW 030-PF-1-K-03, Cable, Current falling on approach, PNP / Analog, 2.20...9.10 mA, Linear range Sl min. [mm] 4.50 mm, Linear range Sl max. 12,00 mm, Non embeddable, M30x1.5

More

Inductive linear pos. sensor BAW000C

BAW 030-PF-1-K-05, Cable, Current falling on approach, PNP / Analog, 2.20...9.10 mA, Linear range Sl min. [mm] 4.50 mm, Linear range Sl max. 12,00 mm, Non embeddable, M30x1.5

More

Inductive linear pos. sensor BAW000F

BAW 030-PF-1-K-10, Cable, Current falling on approach, PNP / Analog, 2.20...9.10 mA, Linear range Sl min. [mm] 4.50 mm, Linear range Sl max. 12,00 mm, Non embeddable, M30x1.5

More

Inductive linear pos. sensor BAW000J

BAW G06EE-UAF20B-EP03-K, Cable, Voltage falling on approach, PNP / Analog+temperature outp., 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), D06.5

More

Inductive linear pos. sensor BAW000K

BAW G06EE-UAZ20B-EV02-512, Cable, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), D06.5

More

Inductive linear pos. sensor BAW000L

BAW G06EF-UAC20B-S49G, Connector, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), D06.5

More

Inductive linear pos. sensor BAW000M

BAW M08EF-UAC15B-S49G, Connector, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 1,50 mm, Flush (shielded), M08x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW000N

BAW M08EI-UAD15B-BP00,2-GS04, Pigtail, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 1,50 mm, Flush (shielded), M08x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW000P

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04, Pigtail, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 1,50 mm, Flush (shielded), M08x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW000R

BAW M08EI-UAD15B-BP01,5-GS04, Pigtail, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 1,50 mm, Flush (shielded), M08x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW000T

BAW M08EI-UAD15B-BP03, Cable, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 1,50 mm, Flush (shielded), M08x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW000U

BAW M08EI-UAD15B-BP05, Cable, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 1,50 mm, Flush (shielded), M08x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW000W

BAW M08EI-UAD25F-BP03, Cable, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,50 mm, Non embeddable, M08x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW000Z

BAW M12MD-UAC40F-S04G, Connector, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 1.00 mm, Linear range Sl max. 4,00 mm, Non embeddable, M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW0010

BAW M12ME-UAC20B-S04G, Connector, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW0014

BAW M12MF2-UAC40F-BP00,2-GS04, Pigtail, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 1.00 mm, Linear range Sl max. 4,00 mm, Non embeddable, M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW0015

BAW M12MF2-UAC40F-BP00,5-GS04, Pigtail, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 1.00 mm, Linear range Sl max. 4,00 mm, Non embeddable, M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW0016

BAW M12MF2-UAC40F-BP01,5-GS04, Pigtail, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 1.00 mm, Linear range Sl max. 4,00 mm, Non embeddable, M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW0017

BAW M12MF2-UAC40F-BP03, Cable, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 1.00 mm, Linear range Sl max. 4,00 mm, Non embeddable, M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW0018

BAW M12MF2-UAC40F-BP05, Cable, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 1.00 mm, Linear range Sl max. 4,00 mm, Non embeddable, M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW0019

BAW M12MG2-IAC20B-BP00,2-GS04, Pigtail, Current falling on approach, PNP / Analog, 0.00...20.00 mA, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW001C

BAW M12MG2-IAC20B-BP03, Cable, Current falling on approach, PNP / Analog, 0.00...20.00 mA, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW001F

BAW M12MG2-ICC20B-BP00,2-GS04, Pigtail, Current falling on approach, PNP / Analog, 4.00...20.00 mA, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW001H

BAW M12MG2-ICC20B-BP03, Cable, Current falling on approach, PNP / Analog, 4.00...20.00 mA, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW001L

BAW M12MG2-UAC20B-BP03, Cable, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW001M

BAW M12MG2-UAC20B-BP05, Cable, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW001P

BAW M12MI-UAC20B-S04G, Connector, Voltage falling on approach, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linear range Sl min. [mm] 0.50 mm, Linear range Sl max. 2,00 mm, Flush (shielded), M12x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW001T

BAW M18ME-ICC50B-BP03, Cable, Current falling on approach, PNP / Analog, 4.00...20.00 mA, Linear range Sl min. [mm] 1.00 mm, Linear range Sl max. 5,00 mm, Flush (shielded), M18x1.0

More

Inductive linear pos. sensor BAW001U

BAW M18ME-ICC50B-S04G, Connector, Current falling on approach, PNP / Analog, 4.00...20.00 mA, Linear range Sl min. [mm] 1.00 mm, Linear range Sl max. 5,00 mm, Flush (shielded), M18x1.0

More

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc