Cảm biến Balluff - Balluff VietNam - Optical window sensors - Cảm Biến Quang dạng Khung

  • Danh mục : Cảm biến Quang,
  • Nhà sản xuất: BALLUFF - BALLUFF VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Balluff tại Việt Nam : Balluff VietNam , Cảm biến tiệm cận Balluff VietNam  , Cảm biến điện dung Balluff VietNam , cảm biến quang Balluff VietNam , cảm biến Vision Balluff VietNam , nhà phân phối Balluff VietNam , đại diện Balluff VietNam , đại lý chính hãng Balluff VietNam , nhà cung cấp Balluff VietNam , Balluff VietNam chính hãng
 
Your selection returned 28 results

Frame Sensor BOW0012

BOW A-1208-PS-C-S49, Infrared, Connector, NO, PNP dyn. (1x), Sensing Distance 120 mm x 80 mm, 18.0x140.0x170.0 mm

More

Frame Sensor BOW0019

BOW A-0408-NS-C-S49, Infrared, Connector, NO, NPN dyn. (1x), Sensing Distance 40 mm x 80 mm, 18.0x140.0x90.0 mm

More

Frame Sensor BOW001A

BOW A-0408-PS-C-S49, Infrared, Connector, NO, PNP dyn. (1x), Sensing Distance 40 mm x 80 mm, 18.0x140.0x90.0 mm

More

Frame Sensor BOW001H

BOW A-0808-NS-C-S49, Infrared, Connector, NO, NPN dyn. (1x), Sensing Distance 80 mm x 80 mm, 18.0x140.0x130.0 mm

More

Frame Sensor BOW001J

BOW A-0808-PS-C-S49, Infrared, Connector, NO, PNP dyn. (1x), Sensing Distance 80 mm x 80 mm, 18.0x140.0x130.0 mm

More

Frame Sensor BOW0026

BOW A-1608-NS-C-S49, Infrared, Connector, NO, NPN dyn. (1x), Sensing Distance 160 mm x 80 mm, 18.0x140.0x210.0 mm

More

Frame Sensor BOW0027

BOW A-0416-NS-C-S49, Infrared, Connector, NO, NPN dyn. (1x), Sensing Distance 40 mm x 160 mm, 18.0x220.0x90.0 mm

More

Frame Sensor BOW0028

BOW A-0816-NS-C-S49, Infrared, Connector, NO, NPN dyn. (1x), Sensing Distance 80 mm x 160 mm, 18.0x220.0x130.0 mm

More

Frame Sensor BOW0029

BOW A-1216-NS-C-S49, Infrared, Connector, NO, NPN dyn. (1x), Sensing Distance 120 mm x 160 mm, 18.0x220.0x170.0 mm

More

Frame Sensor BOW002A

BOW A-1616-NS-C-S49, Infrared, Connector, NO, NPN dyn. (1x), Sensing Distance 160 mm x 160 mm, 18.0x220.0x210.0 mm

More

Frame Sensor BOW002C

BOW A-1608-PS-C-S49, Infrared, Connector, NO, PNP dyn. (1x), Sensing Distance 160 mm x 80 mm, 18.0x140.0x210.0 mm

More

Frame Sensor BOW002E

BOW A-0416-PS-C-S49, Infrared, Connector, NO, PNP dyn. (1x), Sensing Distance 40 mm x 160 mm, 18.0x220.0x90.0 mm

More

Frame Sensor BOW002F

BOW A-0816-PS-C-S49, Infrared, Connector, NO, PNP dyn. (1x), Sensing Distance 80 mm x 160 mm, 18.0x220.0x130.0 mm

More

Frame Sensor BOW002H

BOW A-1216-PS-C-S49, Infrared, Connector, NO, PNP dyn. (1x), Sensing Distance 120 mm x 160 mm, 18.0x220.0x170.0 mm

More

Frame Sensor BOW002J

BOW A-1616-PS-C-S49, Infrared, Connector, NO, PNP dyn. (1x), Sensing Distance 160 mm x 160 mm, 18.0x220.0x210.0 mm

More

Frame Sensor BOW002U

BOW B-0404-DU-C-S75, Infrared, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 40 mm x 40 mm, 15.0x104.0x90.0 mm

More

Frame Sensor BOW002W

BOW B-0804-DU-C-S75, Infrared, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 80 mm x 40 mm, 15.0x94.0x130.0 mm

More

Frame Sensor BOW002Y

BOW B-0808-DU-C-S75, Infrared, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 80 mm x 80 mm, 15.0x134.0x130.0 mm

More

Frame Sensor BOW002Z

BOW B-1208-DU-C-S75, Infrared, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 120 mm x 80 mm, 15.0x134.0x170.0 mm

More

Frame Sensor BOW0030

BOW B-0812-DU-C-S75, Infrared, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 80 mm x 120 mm, 15.0x174.0x130.0 mm

More

Frame Sensor BOW0031

BOW B-1212-DU-C-S75, Infrared, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 120 mm x 120 mm, 15.0x174.0x170.0 mm

More

Frame Sensor BOW0032

BOW B-1612-DU-C-S75, Infrared, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 160 mm x 120 mm, 15.0x174.0x210.0 mm

More

Frame Sensor BOW0033

BOW B-1216-DU-C-S75, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 120 mm x 160 mm, 15.0x170.0x170.0 mm

More

Frame Sensor BOW0034

BOW B-1616-DU-C-S75, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 160 mm x 160 mm, 15.0x170.0x210.0 mm

More

Frame Sensor BOW0035

BOW B-2016-DU-C-S75, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 200 mm x 160 mm, 15.0x170.0x250.0 mm

More

Frame Sensor BOW0036

BOW B-1620-DU-C-S75, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 160 mm x 200 mm, 15.0x175.0x210.0 mm

More

Frame Sensor BOW0037

BOW B-2020-DU-C-S75, Connector, NO/NC, PNP stat. (1x), NPN stat. (1x), Sensing Distance 200 mm x 200 mm, 15.0x175.0x250.0 mm

More

Frame Sensor BOW001W

BOW A-1208-NS-C-S49, Infrared, Connector, NO, NPN dyn. (1x), Sensing Distance 120 mm x 80 mm, 18.0x140.0x170.0 mm

More

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc