Cảm biến Balluff - Balluff VietNam - Photoelectric mini-sensors - Cảm biến Quang dạng Mini

  • Danh mục : Cảm biến Quang,
  • Nhà sản xuất: BALLUFF - BALLUFF VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Balluff tại Việt Nam : Balluff VietNam , Cảm biến tiệm cận Balluff VietNam  , Cảm biến điện dung Balluff VietNam , cảm biến quang Balluff VietNam , cảm biến Vision Balluff VietNam , nhà phân phối Balluff VietNam , đại diện Balluff VietNam , đại lý chính hãng Balluff VietNam , nhà cung cấp Balluff VietNam , Balluff VietNam chính hãng
 
Your selection returned results

Photoelectric sensor BOS0003

BOS 08M-PO-RD11-02, LED, red light, Cable, NC, PNP (1x), Sensing Distance 55 mm, Ø8.0x50.0x mm

More

Photoelectric sensor BOS0004

BOS 08M-PO-RD11-S49, LED, red light, Connector, NC, PNP (1x), Sensing Distance 55 mm, Ø8.0x57.5x mm

More

Photoelectric sensor BOS0005

BOS 08M-PS-RD11-02, LED, red light, Cable, NO, PNP (1x), Sensing Distance 55 mm, Ø8.0x50.0x mm

More

Photoelectric sensor BOS0006

BOS 08M-PS-RD11-S49, LED, red light, Connector, NO, PNP (1x), Sensing Distance 55 mm, Ø8.0x57.5x mm

More

Photoelectric sensor BOS0040

BOS Q08M-PS-RD11-02, LED, red light, Cable, NO, PNP (1x), Sensing Distance 55 mm, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS0041

BOS Q08M-PS-RD11-S49, LED, red light, Connector, NO, PNP (1x), Sensing Distance 55 mm, 8.0x8.0x59.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00R9

BOS 08M-PO-PR11-S49, LED, red light, Connector, NC, PNP (1x), Sensing Distance 550 mm, Ø8.0x57.5x mm

More

Photoelectric sensor BOS00RC

BOS 08M-PS-PR11-S49, LED, red light, Connector, NO, PNP (1x), Sensing Distance 550 mm, Ø8.0x57.5x mm

More

Photoelectric sensor BOS00U3

BOS Q08M-PO-PR11-02, LED, red light, Cable, NC, PNP (1x), Sensing Distance 550 mm, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00U5

BOS Q08M-PS-PR11-02, LED, red light, Cable, NO, PNP (1x), Sensing Distance 550 mm, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00U6

BOS Q08M-PS-PR11-S49, LED, red light, Connector, NO, PNP (1x), Sensing Distance 550 mm, 8.0x8.0x59.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00W9

BOS 08M-PS-RE11-S49, LED, red light, Connector, NO, PNP (1x), Sensing Distance 0…1.1 m, Ø8.0x57.5x mm

More

Photoelectric sensor BOS00Y8

BOS Q08M-PO-KE20-00,2-S49, LED, red light (Pin Point), Cable with connector, NC, PNP (1x), Sensing Distance 0...2.2 m, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00YA

BOS Q08M-PO-KE20-S49, LED, red light (Pin Point), Connector, NC, PNP (1x), Sensing Distance 0...2.2 m, 8.0x8.0x59.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00YC

BOS Q08M-PS-KE20-00,2-S49, LED, red light (Pin Point), Cable with connector, NO, PNP (1x), Sensing Distance 0...2.2 m, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00YE

BOS Q08M-PS-KE20-02, LED, red light (Pin Point), Cable, NO, PNP (1x), Sensing Distance 0...2.2 m, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00YF

BOS Q08M-PS-KE20-S49, LED, red light (Pin Point), Connector, NO, PNP (1x), Sensing Distance 0...2.2 m, 8.0x8.0x59.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00YH

BOS Q08M-X-KS20-00,2-S49, LED, red light (Pin Point), Cable with connector, Sensing Distance 0...2.2 m, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00YJ

BOS Q08M-X-KS20-02, LED, red light (Pin Point), Cable, Sensing Distance 0...2.2 m, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00YK

BOS Q08M-X-KS20-S49, LED, red light (Pin Point), Connector, Sensing Distance 0...2.2 m, 8.0x8.0x59.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00ZC

BOS 2K-NS-PR10-02, LED, red light, Cable, NO, NPN (1x), Sensing Distance 800 mm, 7.6x13.5x25.1 mm

More

Photoelectric sensor BOS00ZE

BOS 2K-NS-RD10-02, LED, red light, Cable, NO, NPN (1x), Sensing Distance 50 mm, 7.6x13.5x25.1 mm

More

Photoelectric sensor BOS00ZJ

BOS 2K-NS-RH11-02, Background suppression, LED, red light, Cable, NO, NPN (1x), Sensing Distance 30 mm, 7.6x13.5x25.1 mm

More

Photoelectric sensor BOS00ZK

BOS 2K-PO-PR10-00,2-S49, LED, red light, Cable with connector, NC, PNP (1x), Sensing Distance 800 mm, 7.6x13.5x25.1 mm

More

Photoelectric sensor BOS00ZM

BOS 2K-PO-RE10-02, LED, red light, Cable, NC, PNP (1x), Sensing Distance 0...1.2 m, 7.6x13.0x25.1 mm

More

Photoelectric sensor BOS00ZN

BOS 2K-PO-RH10-00,2-S49, Background suppression, LED, red light, Cable with connector, NC, PNP (1x), Sensing Distance 15 mm, 7.6x13.5x25.1 mm

More

Photoelectric sensor BOS00ZP

BOS 2K-PO-RH11-02, Background suppression, LED, red light, Cable, NC, PNP (1x), Sensing Distance 30 mm, 7.6x13.5x25.1 mm

More

Photoelectric sensor BOS00ZR

BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49, LED, red light, Cable with connector, NO, PNP (1x), Sensing Distance 800 mm, 7.6x13.5x25.1 mm

More

Photoelectric sensor BOS00ZT

BOS 2K-PS-PR10-00,2-S75, LED, red light, Cable with connector, NO (pin 4), PNP (1x), Sensing Distance 800 mm, 7.6x13.5x25.1 mm

More

Photoelectric sensor BOS00ZU

BOS 2K-PS-PR10-02, LED, red light, Cable, NO, PNP (1x), Sensing Distance 800 mm, 7.6x13.5x25.1 mm

More

Photoelectric sensor BOS019M

BOS Q08M-X-LS20-00,2-S49, Laser red light, Cable with connector, Sensing Distance 0...3 m, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS0001

BOS 08M-NO-RD11-S49, LED, red light, Connector, NC, NPN (1x), Sensing Distance 55 mm, Ø8.0x57.5x mm

More

Photoelectric sensor BOS0002

BOS 08M-NS-RD11-S49, LED, red light, Connector, NO, NPN (1x), Sensing Distance 55 mm, Ø8.0x57.5x mm

More

Photoelectric sensor BOS003R

BOS Q08M-NO-RD11-02, LED, red light, Cable, NC, NPN (1x), Sensing Distance 55 mm, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS003T

BOS Q08M-NO-RD11-S49, LED, red light, Connector, NC, NPN (1x), Sensing Distance 55 mm, 8.0x8.0x59.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS003U

BOS Q08M-NS-RD11-02, LED, red light, Cable, NO, NPN (1x), Sensing Distance 55 mm, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS003W

BOS Q08M-NS-RD11-S49, LED, red light, Connector, NO, NPN (1x), Sensing Distance 55 mm, 8.0x8.0x59.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS003Y

BOS Q08M-PO-RD11-02, LED, red light, Cable, NC, PNP (1x), Sensing Distance 55 mm, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS003Z

BOS Q08M-PO-RD11-S49, LED, red light, Connector, NC, PNP (1x), Sensing Distance 55 mm, 8.0x8.0x59.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS00R6

BOS 08M-NO-PR11-S49, LED, red light, Connector, NC, NPN (1x), Sensing Distance 550 mm, Ø8.0x57.5x mm

More

Photoelectric sensor BOS014N

BOS 08M-NS-RD11-02, LED, red light, Cable, NO, NPN (1x), Sensing Distance 55 mm, Ø8.0x50.0x mm

More

Photoelectric sensor BOS014Y

BOS 08M-NO-PR11-02, LED, red light, Cable, NC, NPN (1x), Sensing Distance 550 mm, Ø8.0x50.0x mm

More

Photoelectric sensor BOS014Z

BOS 08M-NS-PR11-02, LED, red light, Cable, NO, NPN (1x), Sensing Distance 550 mm, Ø8.0x50.0x mm

More

Photoelectric sensor BOS0150

BOS Q08M-NS-PR11-S49, LED, red light, Connector, NO, NPN (1x), Sensing Distance 550 mm, 8.0x8.0x59.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS0152

BOS 08M-NO-RE11-S49, LED, red light, Connector, NC, NPN (1x), Sensing Distance 0…1.1 m, Ø8.0x57.5x mm

More

Photoelectric sensor BOS0154

BOS 08M-NS-RE11-S49, LED, red light, Connector, NO, NPN (1x), Sensing Distance 0…1.1 m, Ø8.0x57.5x mm

More

Photoelectric sensor BOS0164

BOS Q08M-PO-KF20-S49, Fixed background suppression, LED, red light (Pin Point), Connector, NC, PNP (1x), Sensing Distance 50 mm, 8.0x8.0x59.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS0165

BOS Q08M-PO-KF20-02, Fixed background suppression, LED, red light (Pin Point), Cable, NC, PNP (1x), Sensing Distance 50 mm, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS0168

BOS Q08M-PO-KF20-00,2-S49, Fixed background suppression, LED, red light (Pin Point), Cable with connector, NC, PNP (1x), Sensing Distance 50 mm, 8.0x8.0x44.0 mm

More

Photoelectric sensor BOS018A

BOS 08M-NO-RE11-02, LED, red light, Cable, NC, NPN (1x), Sensing Distance 0…1.1 m, Ø8.0x50.0x mm

More

Miniature optics BOS005M

Available on Request

BMOA 02SM-B200-F1, Infrared, Cable with connector, Sensing Distance Sn = 200 mm, Ø2.0x8.0x mm

More

Miniature optics BOS005R

Available on Request

BMOA 02SM-X12-5, Infrared, Cable with connector, Sensing Distance Sn = 12 mm, Ø2.0x8.0x mm

More

Miniature optics BOS005T

Available on Request

BMOA 02SM-X12-F1, Infrared, Cable with connector, Sensing Distance Sn = 12 mm, Ø2.0x8.0x mm

More

Miniature optics BOS005U

Available on Request

BMOA 03TM-B200-02, Infrared, Cable with connector, Sensing Distance Sn = 200 mm, Ø3.0x8.0x mm

More

Miniature optics BOS005W

Available on Request

BMOA 03TM-B200-03, Infrared, Cable with connector, Sensing Distance Sn = 200 mm, Ø3.0x8.0x mm

More

Miniature optics BOS005Z

Available on Request

BMOA 03TM-B20