Cảm biến Balluff - Balluff VietNam - SMARTLEVEL Capacitive Sensors - Cảm biến điện dung SMARTLEVEL

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Balluff tại Việt Nam : Balluff VietNam , Cảm biến tiệm cận Balluff VietNam  , Cảm biến điện dung Balluff VietNam , cảm biến quang Balluff VietNam , cảm biến Vision Balluff VietNam , nhà phân phối Balluff VietNam , đại diện Balluff VietNam , đại lý chính hãng Balluff VietNam , nhà cung cấp Balluff VietNam , Balluff VietNam chính hãng
 
Your selection returned 58 results.

Capacitive Sensor BCS007U

BCS M30BBM3-PPCFAG-EP02,Level Sensor, Cable, Output programmable, PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PBT,IP67/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS007Y

BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G,Level Sensor, Connector, Output programmable, PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PBT,IP67/IP64 on connector output

More

Capacitive Sensor BCS0080

BCS D50TT05-PSCFAC-ET02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), D50.0,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0084

BCS D50OO04-PPCFAC-EV02,Level Sensor, Cable, Output programmable, PNP, Flush (shielded), D50.0,Housing material POM,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0086

BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0087

BCS M30TTH2-POCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS008A

BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PTFE,IP66/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS008H

BCS R08RR01-PSMFAC-EP02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush w. outer container wall, x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS008J

BCS R08RR01-POMFAC-EP02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), PNP, Flush w. outer container wall, x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS008K

BCS R08RR01-NSMFAC-EP02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), NPN, Flush w. outer container wall, x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS008M

BCS R08RR01-PSMFAC-EP00,2-GS49,Level Sensor, Cable with connector, Normally open (NO), PNP, Flush w. outer container wall, 16.0x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=8.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS008N

BCS R08RR01-POMFAC-EP00,2-GS49,Level Sensor, Cable with connector, Normally closed (NC), PNP, Flush w. outer container wall, 16.0x8.0x34.0 mm,Housing material PP,IP67

More

Capacitive Sensor BCS008T

BCS M18VVN-PSCFAG-S49G,Level Sensor, Connector, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PVC,IP66/IP64 on connector output

More

Capacitive Sensor BCS008U

BCS M18VVN-POCFAG-S49G,Level Sensor, Connector, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PVC,IP66/IP64 on connector output

More

Capacitive Sensor BCS00CK

BCS D50OO06-PSCFSC-EV02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush w. outer container wall, D50.0,Housing material POM,IP67

More

Capacitive Sensor BCS00HJ

BCS M30T4M3-GPCFVG-S04G,Level Sensor, Connector, Output programmable, PNP/NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material 1.4301,IP67

More

Capacitive Sensor BCS00TP

BCS Q40BBAA-GPCFAC-EP02,Level Sensor, Cable, Output programmable, PNP/NPN, Flush w. outer container wall, 40.0x10.0x40.0 mm,Housing material PBT,IP67

More

Capacitive Sensor BCS00U8

BCS Q40BBAA-PSCFAC-EP00,3-GS49,Level Sensor, Cable with connector, Normally open (NO), PNP, Flush w. outer container wall, 40.0x10.0x40.0 mm,Housing material PBT,IP67

More

Capacitive Sensor BCS007N

BCS M18VVI1-PSCFAG-DV02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PVC,IP66/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS007P

BCS M18VVI1-POCFAG-DV02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PVC,IP66/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS007R

BCS M18VVI1-NSCFAG-DV02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PVC,IP66/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS007T

BCS M18VVI1-NOCFAG-DV02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PVC,IP66/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS007W

BCS M30BBM3-NPCFAG-EP02,Level Sensor, Cable, Output programmable, NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PBT,IP67/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS007Z

BCS M30BBM2-NPCFAG-S04G,Level Sensor, Connector, Output programmable, NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PBT,IP66/IP64 on connector output

More

Capacitive Sensor BCS0081

BCS D50TT05-POCFAC-ET02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), D50.0,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0082

BCS D50TT05-NSCFAC-ET02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), NPN, Flush (shielded), D50.0,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0083

BCS D50TT05-NOCFAC-ET02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), NPN, Flush (shielded), D50.0,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0085

BCS D50OO04-NPCFAC-EV02,Level Sensor, Cable, Output programmable, NPN, Flush (shielded), D50.0,Housing material POM,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0088

BCS M30TTH2-NSCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0089

BCS M30TTH2-NOCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67

More

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc