Cảm biến Balluff - Balluff VietNam - Steelface_ inductive Sensors - Cảm biến Từ - Thép không rỉ

  • Danh mục : Cảm biến từ,
  • Nhà sản xuất: BALLUFF - BALLUFF VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Balluff tại Việt Nam : Balluff VietNam , Cảm biến tiệm cận Balluff VietNam  , Cảm biến điện dung Balluff VietNam , cảm biến quang Balluff VietNam , cảm biến Vision Balluff VietNam , nhà phân phối Balluff VietNam , đại diện Balluff VietNam , đại lý chính hãng Balluff VietNam , nhà cung cấp Balluff VietNam , Balluff VietNam chính hãng
 
Your selection returned 44 results.

Inductive sensor BES02N3

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES02N4

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S01, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES02N5

BES M08EH1-PSC20B-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES02N6

BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES02N8

BES M12EI-NSC40B-S04G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=4.00 mm, Flush (shielded), M12x1

More

Inductive sensor BES02N9

BES M12EI-NSC40B-S04G-S01, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=4.00 mm, Flush (shielded), M12x1

More

Inductive sensor BES02NA

BES M12EI-PSC40B-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Flush (shielded), M12x1

More

Inductive sensor BES02NC

BES M12EI-PSC40B-S04G-S01, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Flush (shielded), M12x1

More

Inductive sensor BES02NF

BES M18EI-NSC72B-S04G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=7.20 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES02NJ

BES M18EI-PSC72B-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=7.20 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES02NK

 

BES M18EI-PSC72B-S04G-S01, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=7.20 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES02WC

 

BES M12EF1-NSC10F-S04G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=10.00 mm, Non embeddable, M12x1

More

Inductive sensor BES02WE

BES M12EF1-PSC10F-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=10.00 mm, Non embeddable, M12x1

More

Inductive sensor BES02WF

BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=6.00 mm, Quasi embeddable, M12x1

More

Inductive sensor BES02WH

BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=6.00 mm, Quasi embeddable, M12x1

More

Inductive sensor BES02Y1

BES M18EF1-PSC20F-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=20.00 mm, Non embeddable, M18x1

More

Inductive sensor BES02Y2

BES M18EG1-NSC10Z-S04G-S11, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=10.00 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES02Y3

BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=10.00 mm, Quasi embeddable, M18x1

More

Inductive sensor BES02YC

BES M30EE1-PSC40F-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=40.00 mm, Non embeddable, M30x1.5

More

Inductive sensor BES02YZ

BES M08EG1-PSC15S-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES02Z1

BES M12EG1-POC20S-S04G-S, Connector, Normally closed (NC), PNP, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M12x1

More

Inductive sensor BES02Z2

BES M12EG1-PSC20N-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M12x1

More

Inductive sensor BES02Z3

BES M12EG1-PSC20S-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M12x1

More

Inductive sensor BES02Z9

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=5.00 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES03JK

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=20.00 mm, Flush (shielded), M30x1.5

More

Inductive sensor BES03UY

BES M08EE1-PSC20B-S49G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES03Z3

BES M08EE1-NSC20B-S49G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES02NH

BES M18EI-NSC72B-S04G-S01, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=7.20 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES02Y0

BES M18EF1-NSC20F-S04G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=20.00 mm, Non embeddable, M18x1

More

Inductive sensor BES02YA

BES M30EE1-NSC40F-S04G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=40.00 mm, Non embeddable, M30x1.5

More

Inductive sensor BES02YE

BES M30EG1-NSC20Z-S04G-S11, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=20.00 mm, Flush (shielded), M30x1.5

More

Inductive sensor BES02YF

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=20.00 mm, Flush (shielded), M30x1.5

More

Inductive sensor BES02YY

BES M08EG1-NSC15S-S04G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES02Z0

BES M12EG1-NSC20S-S04G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M12x1

More

Inductive sensor BES02Z6

BES M18EG1-NSC50S-S04G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=5.00 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES02Z7

BES M18EG1-POC50S-S04G-S, Connector, Normally closed (NC), PNP, Sn=5.00 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES02Z8

BES M18EG1-PSC50N-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=5.00 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES02ZC

BES M18EP1-USU50S-S21G-S, Connector, Normally open (NO), Sn=5.00 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES02ZF

BES M30EG1-NSC80S-S04G-S, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=8.00 mm, Flush (shielded), M30x1.5

More

Inductive sensor BES02ZH

BES M30EG1-PSC80N-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=8.00 mm, Flush (shielded), M30x1.5

More

Inductive sensor BES02ZJ

BES M30EG1-PSC80S-S04G-S, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=8.00 mm, Flush (shielded), M30x1.5

More

Inductive sensor BES04TE

BES M12EI-PSC40B-S04G-W51, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Flush (shielded), M12x1

More

Inductive sensor BES04TF

BES M18EI-PSC72B-S04G-W51, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=7.20 mm, Flush (shielded), M18x1

More

Inductive sensor BES02Z5

BES M12EN1-USU20S-S21G-S, Connector, Normally open (NO), Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M12x1

More

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc