Cảm biến báo mức điện dung- điện dẫn Greisinger- GHM VietNam, MLC420, MLC433,EYY

  • Danh mục : Cảm biến Mức,
  • Nhà sản xuất: GHM VIETNAM - GREISINGER VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Greisinger tại Việt Nam : Greisinger VietNamđo pH Greisinger VietNam , đo độ dẫn điện Greisinger VietNam , thiết bị đo Oxy/ Oxy trong nước Greisinger VietNam , đo Co2 Greisinger VietNam , đo độ mặn Greisinger VietNam , thiết bị đo độ đục Greisinger VietNam , thiết bị đo mức Greisinger VietNam , Đo lưu lượng Greisinger ViệtNam , nhà phân phối Greisinger VietNam ,  nhà đại diện Greisinger VietNam , nhà cung cấp Greisinger VietNam

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

 

Type 

Process-
connection     

Function        

Medium

Documents

 

MLC420
MLC421
MLC422

G 1/2

Point Level Switch

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 Data sheet

 

MLC430

G 1/2

Point Level Switch with LED status indicator

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 Data sheet

 

MLC433

G 1/2

Point Level Switch with LED status indicator,
Continuous DK-value measurement,
Analog output,
Switching outputs

Liquids, 
Viscose media, adherent 
media

 Data sheet

 

MLC437

G 1/2

Point Level Switch

Continuous DK-value measurement, Display, Analog output,

Switching outputs

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 Data sheet

 

 

EYY120

USB2.0-> 5pole M12 cable connector

Programming adapter for MLC42X/49X

 

 Data sheet

 
 

Photo       

Type  

Process

connection     

Function        

Medium

min. > 2 µS

Documents

SLR420-1

M 12

Point Level Sensor passive Electrode length: 4..200 mm,
1 point level

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 

 Data sheet

 

SLR420-2

G 1/2

Point Level Sensor passive, Electrode length: 4..2000 mm,
1 point level

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 Data sheet

SLT420-2

G 1/2

Point level-, Temperature -sensor passive, Electrode length: 15..1000 mm,
1 point level,

passive Pt100 sensor

 

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 

 Data sheet

 
 

SLR430-2

 G 1/2

Point Level Sensor passive, Electrode length: 4..2000 mm
1 point level

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 Data sheet

SLT430-2

 G 1/2

Point level-, Temperature -sensor passive, Electrode length: 15..1000 mm,
1 point level,

passive Pt100 sensor

 

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 

 Data sheet

 

SLR430-3

G1

Point Level Sensor passive, Electrode length: 15..200 mm
1-4 point levels

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 Data sheet

SLT430-3

G1

Point level-, Temperature -sensor passive, Electrode length: 15..1000 mm,
1-4 point level,

passive Pt100 sensor

 

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 

 Data sheet

 

MLR420-1

M 12

Point Level Switch programmable
Electrode length: 4..200 mm
1 point level

Supply voltage 18..30 V DC

Flüssigkeiten, 
Viskose Medien, Anhängende Medien

 Data sheet

 

MLR420-2

G 1/2

Point Level Switchprogrammable
Electrode length: 4..2000 mm
1 point level

Supply voltage 18..30V DC

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 Data sheet

MLT420-2

G 1/2

Point Level Switch programmable, Temperature Sensor passive, Electrode length: 15..1000 mm,
1 point level,

passive Pt100 sensor

Supply voltage 18..30 V DC

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 Data sheet

 
 

MLR430-2

 G 1/2

Point Level Switch programmable
Electrode length: 4..2000 mm,
1 point level,

Supply voltage 18..30 V DC

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 Data sheet

MLT430-2

 G 1/2

Point Level Switch programmable, Temperature Sensor passive, Electrode length: 15..1000 mm,
1 point level,

passive Pt100 sensor,

Supply voltage 18..30 V DC

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 

 Data sheet

 

MLR430-3

 G 1

Point Level Switch programmable
Electrode length: 15..2000 mm
1-4 point levels,

Supply voltage 18..30 V DC

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 Data sheet

MLT430-3

 G 1

Point Level Switch programmable, Temperature Sensor passive, Electrode length: 15..1000 mm,
1-4 point level,

passive Pt100 sensor

Supply voltage 18..30 V DC

Liquids, 
Viscose media, adherent media

 

 Data sheet

 
 

MLR157

4 Measuring inputs
5 Switching outputs

Evaluation Device for Point Level Sensors

 

 Data sheet

 

EYY120

USB -> 5pole M12 cable plug

Programming adapter for MLR/MLT42X

 

 Data sheet

 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump… 

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc