Cảm biến IFM - IFM VietNam - Inductive ring and tube sensors - Cảm biến từ : Quy nạp nhẫn và ống cảm biến

  • Danh mục : Cảm biến từ,
  • Nhà sản xuất: IFM - IFM VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Ring sensors - M12 connector · output function no / nc · 3-wire DC PNP

I7R201 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC PNP, IP 67, Ambient... [more]  
I7R203 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC PNP, IP 67, Ambient... [more]  
I7R205 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC PNP, IP 67, Ambient... [more]  
I7R207 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC PNP, IP 67, Ambient... [more]  
I7R209 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC PNP, IP 67, Ambient... [more]  
I7R211 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC PNP, IP 67, Ambient... [more]  
I7R213 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC PNP, IP 67, Ambient... [more]  
I7R215 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC PNP, IP 67, Ambient... [more]  
I7R217 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC PNP, IP 67, Ambient... [more]  

Ring sensors - M12 connector · output function no / nc · 3-wire DC NPN

I7R202 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC NPN, IP 67, Ambient... [more]  
I7R204 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC NPN, IP 67, Ambient... [more]  
I7R206 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC NPN, IP 67, Ambient... [more]  
I7R208 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC NPN, IP 67, Ambient... [more]  
I7R210 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC NPN, IP 67, Ambient... [more]  
I7R212 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC NPN, IP 67, Ambient... [more]  
I7R214 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC NPN, IP 67, Ambient... [more]  
I7R216 - Ring sensor, –, Sensitivity and pulse stretching adjustable, –, DC NPN, IP 67, Ambient... [more]  

Tube sensors - M8 connector · output function no · 3-wire DC PNP

I85000 - Tube sensor, DC PNP, Sensing range ≤ 14 mm, IP 67, Ambient temperature -25...70 °C, M8 connector  
I85004 - Tube sensor, DC PNP, Sensing range ≤ 20 mm, IP 67, Ambient temperature -25...70 °C, M8 connector  

Tube sensors - M8 connector · output function no · 3-wire DC NPN

I85001 - Tube sensor, DC NPN, Sensing range ≤ 14 mm, IP 67, Ambient temperature -25...70 °C, M8 connector  
I85005 - Tube sensor, DC NPN, Sensing range ≤ 20 mm, IP 67, Ambient temperature -25...70 °C, M8 connector  

Tube sensors - M12 cable plug 0.09 m · output function no · 3-wire DC PNP

I85002 - Tube sensor, DC PNP, Sensing range ≤ 14 mm, IP 67, Ambient temperature -25...70 °C,... [more]  
I85006 - Tube sensor, DC PNP, Sensing range ≤ 20 mm, IP 67, Ambient temperature -25...70 °C,... [more]  

Tube sensors - M12 cable plug 0.09 m · output function no · 3-wire DC NPN

I85003 - Tube sensor, DC NPN, Sensing range ≤ 14 mm, IP 67, Ambient temperature -25...70 °C,... [more]  
I85007 - Tube sensor, DC NPN, Sensing range ≤ 20 mm, IP 67, Ambient temperature -25...70 °C,... [more] 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc