Liên hệ: 0919.19.19.31
    Email: binh@songthanhcong.com

Index/Sản phẩm / Cảm Biến Nhiệt độ

Kawaso Electric Industrial Co., Ltd. sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng về đo nhiệt độ và thành phần bằng “Đầu dò nhúng kim loại nóng chảy” tại lò cao, bộ chuyển đổi, tinh chế thứ cấp và đúc liên tục.

Chat ngay