Cảm biến siêu âm, cảm biến thạch anh Takuwa- Takuwa VietNam - LSQN-H30

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối TAKUWA tại Việt Nam :  TAKUWA VietNam cảm biến mức TAKUWA VietNam , cảm biến siêu âm TAKUWA VietNam , Động cơ đồng bộ Takuwa VietNam , nhà phân phối TAKUWA VietNam , nhà đại diện TAKUWA VietNamđại lý phân phối TAKUWA VietNam , nhà cung cấp TAKUWA VietNam

 

Takuwa Vietnam  Japan Type: P-FEP-RH
Takuwa Vietnam  Japan Type: 86CT
PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz
AMP: 0.02/0.019A, SEC: 52/57V
Takuwa Vietnam  JAPAN Type: 86DG
PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz
AMP: 0.42/0.37A, SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam  Japan Type: 86DG
PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz
AMP:0.42/0.37A, SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam  Japan Type: 86G
PRI:200/220V, FREQ: 50/60Hz
AMP:0.21/0.19A, SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam  Japan Type: 86G
86GPRI: 200/220V, FREQ: 50/60Hz
AMP: 0.21/0.19A, SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam  Japan Type:86G
PRI: 200/220V, FREQ: 50/60HzAMP: 0.21/0.19A, SEC: 78/86V2
Takuwa Vietnam  Japan Type: 86G-15
PRI: 100/110V or 200/220V
FREQ:50/60Hz AMP: 0.42/0.38 or
0.21/0.19A SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam  JAPAN type: 86G
PRI: 200/220V, FREQ: 50/60Hz
AMP:0.21/0.19A, SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam  Japan Synchro Transmitter
Type: 86GPRI: 200/220V, FREQ: 50/60HzAMP: 0.21/0.19A, SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam  Japan Synchro Control Transformer
Type: 86CTPRI: 78/86V, FREQ: 50/60HzAMP: 0.02/0.019A, SEC: 52/57V
Takuwa Vietnam  Japan Synchro Control Transmitter
Type: 86DGPRI: 78/86V, FREQ: 50/60HzAMP: 0.42/0.37A, SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam  Synchro Control Transformer  Type: 86CT
PRI78/86V, FREQ: 50/60HzAMP: 0.02/0.019A, SEC: 52/57V
Takuwa Vietnam  Synchro Control Transformer  Type: 86DG
PRI: 78/86V, FREQ: 50/60HzAMP: 0.42/0.37A, SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam  Synchro Transmitter  Type: 86G
PRI200/220V FREQ: 50/60HzAMP: 0.21/0.19A, SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam  Syncro Control 86CT  
Transformer
Takuwa Vietnam  Syncro Control 86G 
Transformer
Takuwa Vietnam    Synchro Transmitter type: 86G
Takuwa Vietnam    Synchro Transmitter type: 86DG
Takuwa Vietnam    Synchro Transmitter type: 86CT
Takuwa Vietnam    Control unit
Takuwa Vietnam Code: 86CT-15
(86CT – SYNCHRO CONTROL TRANSFORMER)
Takuwa Vietnam Model: 86CT
Encoder line 5
Synchro Transmitter 
PRI:78/86V, 
AMP: 0.018/ 0.017 A
FREQ:50/60Hz
SEC: 52/57V
- Đường kính trục: D=8mm
Seri no: 800087
- Cuối chiên
seri no:82012
Takuwa Vietnam Model: 86DG
Encoder line 5
Synchro Control Transmitter
PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz
AMP: 0.42/0.37A, SEC: 78/86V
- Đường kính trục: D=8mm
Seri no: 7z0050
- Đầu nguội
seri no: 7v10017
Takuwa Vietnam Correct: 86G2
(Model: 86G-
Encoder chiên line 5
Mô tả chi tiết:
Synchro Transmitter 
type: 86G
PRI: 200/220V, FREQ: 50/60Hz,  
SEC: 78/86V
AMP: 0.2-0.18A
- Đường kính trục: D=8mm)
Takuwa Vietnam Model: 86G
Encoder chiên line 5
Mô tả chi tiết:
Synchro Transmitter 
type: 86G
PRI: 200/220V, FREQ: 50/60Hz,  
SEC: 78/86V
AMP: 0.2-0.18A
D=8mm
Seri no:811010
- Cuối chiên
seri no:8110009
Takuwa Vietnam BDS0803
Takuwa Vietnam BDS0302
Takuwa Vietnam P-FEP-RH
Takuwa Vietnam BDS0147
BDS0119 SDC5275   brand code    
BDS0125 SDC5174  Takuwa VM-10 Series Takuwa BDS0144
BDS0205 Takuwa CGDSW-S1 Takuwa RS-232C Takuwa BDS0151
BDS0206 Takuwa BDS0125 Takuwa RS-422 Takuwa BDS0804
BDS0132 Takuwa BDS0119 Takuwa RS-485 Takuwa BDS0101
BDS0136 Takuwa BDS0206 Takuwa LSRN-1 Takuwa BDS0902
BDS0140 Takuwa BDS0205 Takuwa LS-50 Takuwa LT□□-4GSeries
BDS0147 Takuwa BDS0132 Takuwa TMC series Takuwa TX1022 Series
BDS0209 Takuwa BDS0136 Takuwa CDWS-1464-21
WSCR-12
JBRN-1A
BDS0210 Takuwa BDS0147 Takuwa OPWS
SG-A150
LSQN-20
BDS0302 Takuwa BDS0140 Takuwa DSVD-04H
CDWS-1464-21
LSQN-30
BDS0402 Takuwa BDS0210 Takuwa DSVD-01C
DSVD-04H

LSQN-50

BDS0803 Takuwa BDS0209 Takuwa APF-40
DSVD-01C
LSQN-70
BDS0144 Takuwa BDS0402 Takuwa DFS-010-01
RL-02
JBQN-1A
BDS0151 Takuwa BDS0302 Takuwa DFS-010-02
DFS-010-01
LSQT-20
BDS0804 Takuwa BDS0803 Takuwa DFS-010-03
GISN210-86[A]
LSQT-30
LSQT-30
BDS0101 Takuwa SDC5174 Takuwa SU-02R(red)
GISN40 [A][B]-[C][D][E]
LSRN-1
BDS0902 Takuwa SDC5275 Takuwa SU-02Y(yellow)
GISN40 [A]L-[C][D][E]
LSQT-50
Model Synchro model Takuwa RL-02
23TX6
QSRVC-P5
ALA800- 0 (only bracket) Takuwa GAS-03
ALA400-00
LSQO-20
1 86G-15 Takuwa KTS-97
ALA600-00
LSQO-30
2 86CT-15 Takuwa GISS Series
62G2
OGNUE-SM-GI
ALA801- 0 (only bracket) Takuwa GISN210-86S[X]
86G2
JBQO
3 86G Takuwa GISN400
ALA801-00
FTB-401-CO
4 86M Takuwa GIWS
CGDSW-S1-20
LSCN-10
5 86CT Takuwa GILD200
CGDSW-S1-11
LSCN-04
6 86DG Takuwa LTX-1000
CSDC SA420-1
LSCN-PPC-S
7 86DM Takuwa CGDSW-S2
 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump… 

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
I Cellphone I       0919 191 931 

I Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc