Liên hệ: 0919.19.19.31
    Email: binh@songthanhcong.com

Index/Sản phẩm / Cảm biến Tiệm Cận

Công tắc nam châm "ABSOPX M Series" là công tắc tiệm cận có thể được sử dụng trong môi trường bất lợi như như xung quanh nhà máy cán trong một nhà máy thép. "ABSO PX" bao gồm nam châm, cảm biến, cáp mở rộng, bộ khuếch đ

Chat ngay