Liên hệ: 0919.19.19.31
    Email: binh@songthanhcong.com

Index/Sản phẩm / Cảm biến Vị trí

Cảm biến vị trí tuyệt đối tuyến tính NSD, Linear ABSOCODER là một cảm biến cơ điện để đo chiều dài và lượng hành trình tuyến tính dưới sự thay đổi từ trở. Độ bền vượt trội của ABSOCODER với hiệu suất đã được kiểm chứng

Chat ngay