Capacitive sensor reduces type versions - Cảm biến điện dung

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Type 48x20x14 - non-flush installation - connection cable 2 m PVC

KQ6001 - Capacitive sensor, Teach function, Electronic lock, Automatic load detection PNP/NPN,... [more]  
KQ6002 - Capacitive sensor, Teach function, Electronic lock, DC PNP, Sensing range 12 mm, non-flush... [more]  

Type 48x20x14 - non-flush installation - connection cable with M8 plug

KQ6003 - Capacitive sensor, Teach function, Electronic lock, Automatic load detection PNP/NPN,... [more]  
KQ6004 - Capacitive sensor, Teach function, Electronic lock, DC PNP, Sensing range 12 mm, non-flush... [more]  

Type 48x20x14 - non-flush installation - connection cable with M12 plug

KQ6005 - Capacitive sensor, Teach function, Electronic lock, DC PNP, Sensing range 12 mm, non-flush... [more]  

Accessories:

E12153 - Mounting adapter for free-standing mounting  
E12154 - Mounting adapter for free-standing mounting  
E11099 - Mounting adapter  
E10880 - Fixing strap, Length 760 mm  

Connectors and splitter boxes:

EVC001 - Socket, straight, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP... [more]  
EVC002 - Socket, straight, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP... [more]  
E11974 - Jumper, straight / straight, Connection cable to change the polarity of the supply... [more]
 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc