Compact flow monitoring in hygienic areas - Cảm biến lưu lượng

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Control monitor for flow sensors of the SF series

SR5900 - Control monitor for flow sensors, Connection: 1 sensor, flow monitoring and wire breaking... [more]  
SR5906 - Control monitor for flow sensors, Connection: 1 sensor, flow monitoring and wire breaking... [more]  

Sensors for connection to control monitor

SF5200 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF5201 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF6200 - Flow sensor for connection to evaluation units, Sensor suitable for clamp fitting,... [more]  
SF6201 - Flow sensor for connection to evaluation units, Sensor suitable for clamp fitting,... [more]  
SF2405 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF3405 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF5700 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF5701 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF5702 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF5703 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF5704 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector
 
 
SR5900 - Control monitor for flow sensors, Connection: 1 sensor, flow monitoring and wire breaking... [more]  
SR5906 - Control monitor for flow sensors, Connection: 1 sensor, flow monitoring and wire breaking... [more]  
SF5200 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF5201 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF6200 - Flow sensor for connection to evaluation units, Sensor suitable for clamp fitting,... [more]  
SF2405 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF3405 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector  
SF5700 - Flow sensor for connection to evaluation units, IP 67, M12 connector
 

M12 connector · output functions NC / NO, IP 67 / IP 69K

SI6600 - Flow monitor, IP 67 / IP 69K, Ambient temperature -25...60 °C, M12 connector  
SI6700 - Flow monitor, IP 67 / IP 69K, Ambient temperature -25...60 °C, M12 connector  
SI6800 - Flow monitor, IP 67 / IP 69K, Ambient temperature -25...60 °C, M12 connector
 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc