Compressed air consumption and leakage monitoring - Thiết bị đo khí nén và Giám sát rò rỉ

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Application: compressed air in industrial use, air quality DIN 8573-1, class 141 (measurement error: value A) / class 344 (measurement error: value B)

SD5000 - Compressed air meter, Function programmable 2 outputs OUT1: flow monitoring (binary),... [more]  
SD6000 - Compressed air meter, Function programmable 2 outputs OUT1: flow monitoring (binary),... [more]  
SD6050 - Compressed air meter, Function programmable 2 outputs OUT1: flow monitoring (binary),... [more]  
SD8000 - Compressed air meter, Function programmable 2 outputs OUT1: flow monitoring (binary),... [more]  
SD9000 - Compressed air meter, Function programmable 2 outputs OUT1: flow monitoring (binary),... [more]  
SD2000 - Compressed air meter, Function programmable 2 outputs OUT1: flow monitoring (binary),... [more]  

Application: argon (Ar), carbon dioxide (CO2), nitrogen (N2)

SD5100 - Flow rate meter for gases, Function programmable 2 outputs OUT1 = flow monitoring... [more]  
SD6100 - Flow rate meter for gases, Function programmable 2 outputs OUT1 = flow monitoring... [more]  

Connectors and splitter boxes

EVC004 - Socket, angled, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP 65... [more]  
EVC005 - Socket, angled, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP 65... [more]  
EVC006 - Socket, angled, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP 65... [more]
 


Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc