Datalogic - Datalogic VietNam - 95B064730 - 95B064650 - 95B066230 - 95B066180 - 95B061161 - 95B062441

  • Danh mục : Cảm biến từ,
  • Nhà sản xuất: DATALOGIC - DATALOGIC VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Datalogic tại Việt Nam :  Datalogic VietNam cảm biến Datalogic VietNam , cảm biến quang Datalogic VietNam , cảm biến siêu âm Datalogic VietNam , nhà phân phối Datalogic VietNam ,  nhà đại diện  Datalogic VietNam , đại lý phân phối Datalogic VietNam , nhà cung cấp Datalogic VietNam

 

Ordering Codes

Description
M6,5  
95B064730 IS-65-A1-03 Ø6,5 FLUSH PNP NO 2MT
95B066050 IS-65-A1-S1 Ø6,5 FLUSH PNP NO M8
95B064770 IS-65-A2-03 Ø6,5 FLUSH PNP NC 2MT
95B066090 IS-65-A2-S1 Ø6,5 FLUSH PNP NC M8
95B064650 IS-65-A3-03 Ø6,5 FLUSH NPN NO 2MT
95B064970 IS-65-A3-S1 Ø6,5 FLUSH NPN NO M8
95B064690 IS-65-A4-03 Ø6,5 FLUSH NPN NC 2MT
95B066010 IS-65-A4-S1 Ø6,5 FLUSH NPN NC M8
95B064750 IS-65-B1-03 Ø6,5 FLUSH SHORT PNP NO 2MT
95B066070 IS-65-B1-S1 Ø6,5 FLUSH SHORT PNP NO M8
95B064790 IS-65-B2-03 Ø6,5 FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B066110 IS-65-B2-S1 Ø6,5 FLUSH SHORT PNP NC M8
95B064670 IS-65-B3-03 Ø6,5 FLUSH SHORT NPN NO 2MT
95B064990 IS-65-B3-S1 Ø6,5 FLUSH SHORT NPN NO M8
95B064710 IS-65-B4-03 Ø6,5 FLUSH SHORT NPN NC 2MT
95B066030 IS-65-B4-S1 Ø6,5 FLUSH SHORT NPN NC M8
95B064890 IS-65-C1-03 Ø6,5 NON FLUSH PNP NO 2MT
95B066210 IS-65-C1-S1 Ø6,5 NON FLUSH PNP NO M8
95B064930 IS-65-C2-03 Ø6,5 NON FLUSH PNP NC 2MT
95B066250 IS-65-C2-S1 Ø6,5 NON FLUSH PNP NC M8
95B064810 IS-65-C3-03 Ø6,5 NON FLUSH NPN NO 2MT
95B066130 IS-65-C3-S1 Ø6,5 NON FLUSH NPN NO M8
95B064850 IS-65-C4-03 Ø6,5 NON FLUSH NPN NC 2MT
95B066170 IS-65-C4-S1 Ø6,5 NON FLUSH NPN NC M8
95B064910 IS-65-D1-03 Ø6,5 NON FLUSH SHORT PNP NO 2MT
95B066230 IS-65-D1-S1 Ø6,5 NON FLUSH SHORT PNP NO M8
95B064950 IS-65-D2-03 Ø6,5 NON FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B066270 IS-65-D2-S1 Ø6,5 NON FLUSH SHORT PNP NC M8
95B064830 IS-65-D3-03 Ø6,5 NON FLUSH SHORT NPN NO 2MT
95B066150 IS-65-D3-S1 Ø6,5 NON FLUSH SHORT NPN NO M8
95B064870 IS-65-D4-03 Ø6,5 NON FLUSH SHORT NPN NC 2MT
95B066190 IS-65-D4-S1 Ø6,5 NON FLUSH SHORT NPN NC M8
95B064740 IS-65-G1-03 Ø6,5 FLUSH SHORT 2X PNP NO 2MT
95B066060 IS-65-G1-S1 Ø6,5 FLUSH SHORT 2X PNP NO M8
95B064780 IS-65-G2-03 Ø6,5 FLUSH SHORT 2X PNP NC 2MT
95B066100 IS-65-G2-S1 Ø6,5 FLUSH SHORT 2X PNP NC M8
95B064660 IS-65-G3-03 Ø6,5 FLUSH SHORT 2X NPN NO 2MT
95B064980 IS-65-G3-S1 Ø6,5 FLUSH SHORT 2X NPN NO M8
95B064700 IS-65-G4-03 Ø6,5 FLUSH SHORT 2X NPN NC 2MT
95B066020 IS-65-G4-S1 Ø6,5 FLUSH SHORT 2X NPN NCM8
95B064900 IS-65-H1-03 Ø6,5 NON FLUSH 2X PNP NO 2MT
95B066220 IS-65-H1-S1 Ø6,5 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO M8
95B064940 IS-65-H2-03 Ø6,5 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC 2MT
95B066260 IS-65-H2-S1 Ø6,5 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC M8
95B064820 IS-65-H3-03 Ø6,5 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO 2MT
95B066140 IS-65-H3-S1 Ø6,5 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO M8
95B064860 IS-65-H4-03 Ø6,5 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC 2MT
95B066180 IS-65-H4-S1 Ø6,5 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC M8
M8  
95B061121 IS-08-A1-03 Ø8 FLUSH PNP NO 2MT
95B061141 IS-08-A1-S1 Ø8 FLUSH PNP NO M8
95B061131 IS-08-A1-S2 Ø8 FLUSH PNP NO M12
95B061151 IS-08-A2-03 Ø8 FLUSH PNP NC 2MT
95B061171 IS-08-A2-S1 Ø8 FLUSH PNP NC M8
95B061161 IS-08-A2-S2 Ø8 FLUSH PNP NC M12
95B061061 IS-08-A3-03 Ø8 FLUSH NPN NO 2MT
95B061081 IS-08-A3-S1 Ø8 FLUSH NPN NO M8
95B061071 IS-08-A3-S2 Ø8 FLUSH NPN NO M12
95B061091 IS-08-A4-03 Ø8 FLUSH NPN NC 2MT
95B061111 IS-08-A4-S1 Ø8 FLUSH NPN NC M8
95B061101 IS-08-A4-S2 Ø8 FLUSH NPN NC M12
95B061921 IS-08-B1-03 Ø8 FLUSH SHORT PNP NO 2MT
95B066860 IS-08-B1-S1 Ø8 FLUSH SHORT PNP NO M8
95B066590 IS-08-B1-S2 Ø8 FLUSH SHORT PNP NO M12
95B061951 IS-08-B2-03 Ø8 FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B066890 IS-08-B2-S1 Ø8 FLUSH SHORT PNP NC M8
95B066620 IS-08-B2-S2 Ø8 FLUSH SHORT PNP NC M12
95B061861 IS-08-B3-03 Ø8 FLUSH SHORT NPN NO 2MT
95B066810 IS-08-B3-S1 Ø8 FLUSH SHORT NPN NO M8
95B066530 IS-08-B3-S2 Ø8 FLUSH SHORT NPN NO M12
95B061891 IS-08-B4-03 Ø8 FLUSH SHORT NPN NC 2MT
95B066830 IS-08-B4-S1 Ø8 FLUSH SHORT NPN NC M8
95B066560 IS-08-B4-S2 Ø8 FLUSH SHORT NPN NC M12
95B061521 IS-08-C1-03 Ø8 NON FLUSH PNP NO 2MT
95B061541 IS-08-C1-S1 Ø8 NON FLUSH PNP NO M8
95B061531 IS-08-C1-S2 Ø8 NON FLUSH PNP NO M12
95B061551 IS-08-C2-03 Ø8 NON FLUSH PNP NC 2MT
95B061571 IS-08-C2-S1 Ø8 NON FLUSH PNP NC M8
95B061561 IS-08-C2-S2 Ø8 NON FLUSH PNP NC M12
95B066410 IS-08-C3-03 Ø8 NON FLUSH NPN NO 2MT
95B061481 IS-08-C3-S1 Ø8 NON FLUSH NPN NO M8
95B061471 IS-08-C3-S2 Ø8 NON FLUSH NPN NO M12
95B066450 IS-08-C4-03 Ø8 NON FLUSH NPN NC 2MT
95B061511 IS-08-C4-S1 Ø8 NON FLUSH NPN NC M8
95B061501 IS-08-C4-S2 Ø8 NON FLUSH NPN NC M12
95B062321 IS-08-D1-03 Ø8 NON FLUSH SHORT PNP NO 2MT
95B066970 IS-08-D1-S1 Ø8 NON FLUSH SHORT PNP NO M8
95B066700 IS-08-D1-S2 Ø8 NON FLUSH SHORT PNP NO M12
95B062351 IS-08-D2-03 Ø8 NON FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B067000 IS-08-D2-S1 Ø8 NON FLUSH SHORT PNP NC M8
95B066720 IS-08-D2-S2 Ø8 NON FLUSH SHORT PNP NC M12
95B066430 IS-08-D3-03 Ø8 NON FLUSH SHORT NPN NO 2MT
95B066920 IS-08-D3-S1 Ø8 NON FLUSH SHORT NPN NO M8
95B066650 IS-08-D3-S2 Ø8 NON FLUSH SHORT NPN NO M12
95B062291 IS-08-D4-03 Ø8 NON FLUSH SHORT NPN NC 2MT
95B066940 IS-08-D4-S1 Ø8 NON FLUSH SHORT NPN NC M8
95B066670 IS-08-D4-S2 Ø8 NON FLUSH SHORT NPN NC M12
95B066370 IS-08-G1-03 Ø8 FLUSH SHORT 2X PNP NO 2MT
95B066850 IS-08-G1-S1 Ø8 FLUSH SHORT 2X PNP NO M8
95B066580 IS-08-G1-S2 Ø8 FLUSH SHORT 2X PNP NO M12
95B066390 IS-08-G2-03 Ø8 FLUSH SHORT 2X PNP NC 2MT
95B066880 IS-08-G2-S1 Ø8 FLUSH SHORT 2X PNP NC M8
95B066610 IS-08-G2-S2 Ø8 FLUSH SHORT 2X PNP NC M12
95B066330 IS-08-G3-03 Ø8 FLUSH SHORT 2X NPN NO 2MT
95B066800 IS-08-G3-S1 Ø8 FLUSH SHORT 2X NPN NO M8
95B066520 IS-08-G3-S2 Ø8 FLUSH SHORT 2X NPN NO M12
95B066350 IS-08-G4-03 Ø8 FLUSH SHORT 2X NPN NC 2MT
95B063131 IS-08-G4-S1 Ø8 FLUSH SHORT 2X NPN NC M8
95B066550 IS-08-G4-S2 Ø8 FLUSH SHORT 2X NPN NC M12
95B066480 IS-08-H1-03 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO 2MT
95B066960 IS-08-H1-S1 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO M8
95B066690 IS-08-H1-S2 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO M12
95B066500 IS-08-H2-03 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC 2MT
95B066990 IS-08-H2-S1 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC M8
95B063301 IS-08-H2-S2 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC M12
95B066420 IS-08-H3-03 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO 2MT
95B066910 IS-08-H3-S1 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO M8
95B066640 IS-08-H3-S2 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO M12
95B066460 IS-08-H4-03 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC 2MT
95B063251 IS-08-H4-S1 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC M8
95B063241 IS-08-H4-S2 Ø8 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC M12
M12  
95B064030 IS-12-A0-03 Ø12 FLUSH 4 WIRES 2MT
95B064060 IS-12-A0-S2 Ø12 FLUSH 4 WIRES M12
95B061241 IS-12-A1-03 Ø12 FLUSH PNP NO 2MT
95B061251 IS-12-A1-S2 Ø12 FLUSH PNP NO M12
95B061271 IS-12-A2-03 Ø12 FLUSH PNP NC 2MT
95B061281 IS-12-A2-S2 Ø12 FLUSH PNP NC M12
95B061181 IS-12-A3-03 Ø12 FLUSH NPN NO 2MT
95B061191 IS-12-A3-S2 Ø12 FLUSH NPN NO M12
95B061211 IS-12-A4-03 Ø12 FLUSH NPN NC 2MT
95B061221 IS-12-A4-S2 Ø12 FLUSH NPN NC M12
95B064100 IS-12-A9-03 Ø12 FLUSH 2 WIRES 2MT
95B063931 IS-12-A9-S2 Ø12 FLUSH 2 WIRES M12
95B064040 IS-12-B0-03 Ø12 NON FLUSH 4 WIRES 2MT
95B062041 IS-12-B1-03 Ø12 FLUSH SHORT PNP NO 2MT
95B062051 IS-12-B1-S2 Ø12 FLUSH SHORT PNP NO M12
95B062071 IS-12-B2-03 Ø12 FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B062081 IS-12-B2-S2 Ø12 FLUSH SHORT PNP NC M12
95B061981 IS-12-B3-03 Ø12 FLUSH SHORT NPN NO 2MT
95B061991 IS-12-B3-S2 Ø12 FLUSH SHORT NPN NO M12
95B062011 IS-12-B4-03 Ø12 FLUSH SHORT NPN NC 2MT
95B062021 IS-12-B4-S2 Ø12 FLUSH SHORT NPN NC M12
95B064080 IS-12-C0-S2 Ø12 NON FLUSH 4 WIRES M12
95B061641 IS-12-C1-03 Ø12 NON FLUSH PNP NO 2MT
95B061651 IS-12-C1-S2 Ø12 NON FLUSH PNP NO M12
95B061671 IS-12-C2-03 Ø12 NON FLUSH PNP NC 2MT
95B061681 IS-12-C2-S2 Ø12 NON FLUSH PNP NC M12
95B061581 IS-12-C3-03 Ø12 NON FLUSH NPN NO 2MT
95B061591 IS-12-C3-S2 Ø12 NON FLUSH NPN NO M12
95B061611 IS-12-C4-03 Ø12 NON FLUSH NPN NC 2MT
95B061621 IS-12-C4-S2 Ø12 NON FLUSH NPN NC M12
95B064110 IS-12-C9-03 Ø12 NON FLUSH 2 WIRES 2MT
95B064140 IS-12-C9-S2 Ø12 NON FLUSH 2 WIRES M12
95B062441 IS-12-D1-03 Ø12 NON FLUSH SHORT PNP NO 2MT
95B062451 IS-12-D1-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT PNP NO M12
95B062471 IS-12-D2-03 Ø12 NON FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B062481 IS-12-D2-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT PNP NC M12
95B062381 IS-12-D3-03 Ø12 NON FLUSH SHORT NPN NO 2MT
95B062391 IS-12-D3-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT NPN NO M12
95B062411 IS-12-D4-03 Ø12 NON FLUSH SHORT NPN NC 2MT
95B062421 IS-12-D4-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT NPN NC M12
95B067030 IS-12-E1-S2 FLUSH PNP NO DOPPIA M12 CONN
95B067020 IS-12-F1-S2 NON FLUSH PNP NO DOPPIA M12
95B063841 IS-12-G0-03 Ø12 FLUSH SHORT 2X 4 WIRES 2MT
95B064070 IS-12-G0-S2 Ø12 FLUSH SHORT 2X 4 WIRES M12
95B063361 IS-12-G1-03 Ø12 FLUSH SHORT 2X PNP NO 2MT
95B063371 IS-12-G1-S2 Ø12 FLUSH SHORT 2X PNP NO M12
95B063381 IS-12-G2-03 Ø12 FLUSH SHORT 2X PNP NC 2MT
95B063391 IS-12-G2-S2 Ø12 FLUSH SHORT 2X PNP NC M12
95B063321 IS-12-G3-03 Ø12 FLUSH SHORT 2X NPN NO 2MT
95B063331 IS-12-G3-S2 Ø12 FLUSH SHORT 2X NPN NO M12
95B063341 IS-12-G4-03 Ø12 FLUSH SHORT 2X NPN NC 2MT
95B063351 IS-12-G4-S2 Ø12 FLUSH SHORT 2X NPN NC M12
95B062681 IS-12-G5-03 Ø12 FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC 2MT
95B062691 IS-12-G5-S2 Ø12 FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC M12
95B062661 IS-12-G6-03 Ø12 FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC 2MT
95B062671 IS-12-G6-S2 Ø12 FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC M12
95B063801 IS-12-G9-03 Ø12 FLUSH SHORT 2X 2 WIRES 2MT
95B064130 IS-12-G9-S2 Ø12 FLUSH SHORT 2X 2 WIRES M12
95B064050 IS-12-H0-03 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X 4 WIRES 2MT
95B064090 IS-12-H0-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X 4 WIRES M12
95B063441 IS-12-H1-03 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO 2MT
95B063451 IS-12-H1-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO M12
95B063461 IS-12-H2-03 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC 2MT
95B063471 IS-12-H2-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC M12
95B063401 IS-12-H3-03 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO 2MT
95B063411 IS-12-H3-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO M12
95B063421 IS-12-H4-03 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC 2MT
95B063431 IS-12-H4-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC M12
95B062761 IS-12-H5-03 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC 2MT
95B062771 IS-12-H5-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC M12
95B062741 IS-12-H6-03 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC 2MT
95B062751 IS-12-H6-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC M12
95B064120 IS-12-H9-03 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X 2 WIRES 2MT
95B064150 IS-12-H9-S2 Ø12 NON FLUSH SHORT 2X 2 WIRES M12
M18  
95B064230 IS-18-A0-03 Ø18 FLUSH 4 WIRES 2MT
95B064260 IS-18-A0-S2 Ø18 FLUSH 4 WIRES M12
95B061341 IS-18-A1-03 Ø18 FLUSH PNP NO 2MT
95B061351 IS-18-A1-S2 Ø18 FLUSH PNP NO M12
95B061361 IS-18-A2-03 Ø18 FLUSH PNP NC 2MT
95B061371 IS-18-A2-S2 Ø18 FLUSH PNP NC M12
95B061301 IS-18-A3-03 Ø18 FLUSH NPN NO 2MT
95B061311 IS-18-A3-S2 Ø18 FLUSH NPN NO M12
95B061321 IS-18-A4-03 Ø18 FLUSH NPN NC 2MT
95B061331 IS-18-A4-S2 Ø18 FLUSH NPN NC M12
95B064300 IS-18-A9-03 Ø18 FLUSH 2 WIRES 2MT
95B063941 IS-18-A9-S2 Ø18 FLUSH 2 WIRES M12
95B062141 IS-18-B1-03 Ø18 FLUSH SHORT PNP NO 2MT
95B062151 IS-18-B1-S2 Ø18 FLUSH SHORT PNP NO M12
95B062161 IS-18-B2-03 Ø18 FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B062171 IS-18-B2-S2 Ø18 FLUSH SHORT PNP NC M12
95B062101 IS-18-B3-03 Ø18 FLUSH SHORT NPN NO 2MT
95B062111 IS-18-B3-S2 Ø18 FLUSH SHORT NPN NO M12
95B062121 IS-18-B4-03 Ø18 FLUSH SHORT NPN NC 2MT
95B062131 IS-18-B4-S2 Ø18 FLUSH SHORT NPN NC M12
95B064240 IS-18-C0-03 Ø18 NON FLUSH 4 WIRES 2MT
95B064280 IS-18-C0-S2 Ø18 NON FLUSH 4 WIRES M12
95B061741 IS-18-C1-03 Ø18 NON FLUSH PNP NO 2MT
95B061751 IS-18-C1-S2 Ø18 NON FLUSH PNP NO M12
95B061761 IS-18-C2-03 Ø18 NON FLUSH PNP NC 2MT
95B061771 IS-18-C2-S2 Ø18 NON FLUSH PNP NC M12
95B061701 IS-18-C3-03 Ø18 NON FLUSH NPN NO 2MT
95B061711 IS-18-C3-S2 Ø18 NON FLUSH NPN NO M12
95B061721 IS-18-C4-03 Ø18 NON FLUSH NPN NC 2MT
95B061731 IS-18-C4-S2 Ø18 NON FLUSH NPN NC M12
95B064310 IS-18-C9-03 Ø18 NON FLUSH 2 WIRES 2MT
95B064340 IS-18-C9-S2 Ø18 NON FLUSH 2 WIRES M12
95B062541 IS-18-D1-03 Ø18 NON FLUSH SHORT PNP NO 2MT
95B062551 IS-18-D1-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT PNP NO M12
95B062561 IS-18-D2-03 Ø18 NON FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B062571 IS-18-D2-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT PNP NC M12
95B062501 IS-18-D3-03 Ø18 NON FLUSH SHORT NPN NO 2MT
95B062511 IS-18-D3-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT NPN NO M12
95B062521 IS-18-D4-03 Ø18 NON FLUSH SHORT NPN NC 2MT
95B062531 IS-18-D4-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT NPN NC M12
95B067050 IS-18-E1-S2 FLUSH PNP NO DOPPIA M1
95B067040 IS-18-F1-S2 NON FLUSH PNP NO DOPPI
95B063851 IS-18-G0-03 Ø18 FLUSH SHORT 2X 4 WIRES 2MT
95B064270 IS-18-G0-S2 Ø18 FLUSH SHORT 2X 4 WIRES M12
95B063521 IS-18-G1-03 Ø18 FLUSH SHORT 2X PNP NO 2MT
95B063531 IS-18-G1-S2 Ø18 FLUSH SHORT 2X PNP NO M12
95B063541 IS-18-G2-03 Ø18 FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B063551 IS-18-G2-S2 Ø18 FLUSH SHORT 2X PNP NC M12
95B063061 IS-18-G3-03 Ø18 FLUSH SHORT 2X NPN NO 2MT
95B063491 IS-18-G3-S2 Ø18 FLUSH SHORT 2X NPN NO M12
95B063501 IS-18-G4-03 Ø18 FLUSH SHORT 2X NPN NC 2MT
95B063511 IS-18-G4-S2 Ø18 FLUSH SHORT 2X NPN NC M12
95B062721 IS-18-G5-03 Ø18 FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC 2MT
95B062731 IS-18-G5-S2 Ø18 FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC M12
95B064200 IS-18-G6-03 Ø18 FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC 2MT
95B062711 IS-18-G6-S2 Ø18 FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC M12
95B063811 IS-18-G9-03 Ø18 FLUSH SHORT 2X 2 WIRES 2MT
95B064330 IS-18-G9-S2 Ø18 FLUSH SHORT 2X 2 WIRES M12
95B064250 IS-18-H0-03 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X 4 WIRES 2MT
95B064290 IS-18-H0-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X 4 WIRES M12
95B063601 IS-18-H1-03 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO 2MT
95B063611 IS-18-H1-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO M12
95B063621 IS-18-H2-03 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC 2MT
95B063631 IS-18-H2-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC M12
95B063561 IS-18-H3-03 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO 2MT
95B063571 IS-18-H3-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO M12
95B063581 IS-18-H4-03 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC 2MT
95B063591 IS-18-H4-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC M12
95B064220 IS-18-H5-03 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC 2MT
95B062811 IS-18-H5-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC M12
95B064210 IS-18-H6-03 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC 2MT
95B062791 IS-18-H6-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC M12
95B064320 IS-18-H9-03 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X 2 WIRES 2MT
95B064350 IS-18-H9-S2 Ø18 NON FLUSH SHORT 2X 2 WIRES M12
M30  
95B064460 IS-30-A0-03 Ø30 FLUSH 4 WIRES 2MT
95B064490 IS-30-A0-S2 Ø30 FLUSH 4 WIRES M12
95B061421 IS-30-A1-03 Ø30 FLUSH PNP NO 2MT
95B061431 IS-30-A1-S2 Ø30 FLUSH PNP NO M12
95B061441 IS-30-A2-03 Ø30 FLUSH PNP NC 2MT
95B061451 IS-30-A2-S2 Ø30 FLUSH PNP NC M12
95B061381 IS-30-A3-03 Ø30 FLUSH NPN NO 2MT
95B061391 IS-30-A3-S2 Ø30 FLUSH NPN NO M12
95B061401 IS-30-A4-03 Ø30 FLUSH NPN NC 2MT
95B061411 IS-30-A4-S2 Ø30 FLUSH NPN NC M12
95B064530 IS-30-A9-03 Ø30 FLUSH 2 WIRES 2MT
95B064570 IS-30-A9-S2 Ø30 FLUSH 2 WIRES M12
95B062221 IS-30-B1-03 Ø30 FLUSH SHORT PNP NO 2MT
95B062231 IS-30-B1-S2 Ø30 FLUSH SHORT PNP NO M12
95B062241 IS-30-B2-03 Ø30 FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B062251 IS-30-B2-S2 Ø30 FLUSH SHORT PNP NC M12
95B062181 IS-30-B3-03 Ø30 FLUSH SHORT NPN NO 2MT
95B062191 IS-30-B3-S2 Ø30 FLUSH SHORT NPN NO M12
95B062201 IS-30-B4-03 Ø30 FLUSH SHORT NPN NC 2MT
95B062211 IS-30-B4-S2 Ø30 FLUSH SHORT NPN NC M12
95B064470 IS-30-C0-03 Ø30 NON FLUSH 4 WIRES 2MT
95B064510 IS-30-C0-S2 Ø30 NON FLUSH 4 WIRES M12
95B061821 IS-30-C1-03 Ø30 NON FLUSH PNP NO 2MT
95B061831 IS-30-C1-S2 Ø30 NON FLUSH PNP NO M12
95B061841 IS-30-C2-03 Ø30 NON FLUSH PNP NC 2MT
95B061851 IS-30-C2-S2 Ø30 NON FLUSH PNP NC M12
95B061781 IS-30-C3-03 Ø30 NON FLUSH NPN NO 2MT
95B061791 IS-30-C3-S2 Ø30 NON FLUSH NPN NO M12
95B061801 IS-30-C4-03 Ø30 NON FLUSH NPN NC 2MT
95B061811 IS-30-C4-S2 Ø30 NON FLUSH NPN NC M12
95B064550 IS-30-C9-03 Ø30 NON FLUSH 2 WIRES 2MT
95B064590 IS-30-C9-S2 Ø30 NON FLUSH 2 WIRES M12
95B062621 IS-30-D1-03 Ø30 NON FLUSH SHORT PNP NO 2MT
95B062631 IS-30-D1-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT PNP NO M12
95B062641 IS-30-D2-03 Ø30 NON FLUSH SHORT PNP NC 2MT
95B062651 IS-30-D2-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT PNP NC M12
95B062581 IS-30-D3-03 Ø30 NON FLUSH SHORT NPN NO 2MT
95B062591 IS-30-D3-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT NPN NO M12
95B062601 IS-30-D4-03 Ø30 NON FLUSH SHORT NPN NC 2MT
95B062611 IS-30-D4-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT NPN NC M12
95B067060 IS-30-E1-S2 FLUSH PNP NO DOPPIA M1
95B063861 IS-30-G0-03 Ø30 FLUSH SHORT 2X 4 WIRES 2MT
95B064500 IS-30-G0-S2 Ø30 FLUSH SHORT 2X 4 WIRES M12
95B063681 IS-30-G1-03 Ø30 FLUSH SHORT 2X PNP NO 2MT
95B063691 IS-30-G1-S2 Ø30 FLUSH SHORT 2X PNP NO M12
95B063701 IS-30-G2-03 Ø30 FLUSH SHORT 2X PNP NC 2MT
95B063711 IS-30-G2-S2 Ø30 FLUSH SHORT 2X PNP NC M12
95B063641 IS-30-G3-03 Ø30 FLUSH SHORT 2X NPN NO 2MT
95B063651 IS-30-G3-S2 Ø30 FLUSH SHORT 2X NPN NO M12
95B063661 IS-30-G4-03 Ø30 FLUSH SHORT 2X NPN NC 2MT
95B063671 IS-30-G4-S2 Ø30 FLUSH SHORT 2X NPN NC M12
95B063821 IS-30-G5-03 Ø30 FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC 2MT
95B063831 IS-30-G5-S2 Ø30 FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC M12
95B064400 IS-30-G6-03 Ø30 FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC 2MT
95B064430 IS-30-G6-S2 Ø30 FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC M12
95B064540 IS-30-G9-03 Ø30 FLUSH SHORT 2X 2 WIRES 2MT
95B064580 IS-30-G9-S2 Ø30 FLUSH SHORT 2X 2 WIRES M12
95B064480 IS-30-H0-03 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X 4 WIRES 2MT
95B064520 IS-30-H0-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X 4 WIRES M12
95B063761 IS-30-H1-03 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO 2MT
95B063771 IS-30-H1-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO M12
95B063781 IS-30-H2-03 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC 2MT
95B063791 IS-30-H2-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X PNP NC M12
95B063721 IS-30-H3-03 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO 2MT
95B063731 IS-30-H3-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO M12
95B063741 IS-30-H4-03 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC 2MT
95B063751 IS-30-H4-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X NPN NC M12
95B064420 IS-30-H5-03 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC 2MT
95B064450 IS-30-H5-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC M12
95B064410 IS-30-H6-03 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC 2MT
95B064440 IS-30-H6-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X NPN NO-NC M12
95B064560 IS-30-H9-03 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X 2 WIRES 2MT
95B064600 IS-30-H9-S2 Ø30 NON FLUSH SHORT 2X 2 WIRES M12

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc