Datalogic - Datalogic VietNam - Màng phát hiện và đo lường đối tượng - 957701130 - 957701210 - 957501010

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Datalogic tại Việt Nam :  Datalogic VietNam cảm biến Datalogic VietNam , cảm biến quang Datalogic VietNam , cảm biến siêu âm Datalogic VietNam , nhà phân phối Datalogic VietNam ,  nhà đại diện  Datalogic VietNam , đại lý phân phối Datalogic VietNam , nhà cung cấp Datalogic VietNam

 

Ordering Codes Description
957701120 DS1-LD-HR-010-JV LONG D HIGH RE H=100mm
957701130 DS1-LD-SR-010-JV LONG D STD RES H=100mm
957701140 DS1-LD-HR-015-JV LONG D HIGH RE H=150mm
957701150 DS1-LD-SR-015-JV LONG D STD RES H=150mm
957701160 DS1-LD-SR-030-JV LONG D STD RES H=300mm
957701170 DS1-SD-SR-010-JV SHORT D HIGH RE H=100mm
957701180 DS1-SD-SR-015-JV SHORT D HIGH RE H=150mm
957701190 DS1-SD-SR-030-JV SHORT D STD RES H=300mm
957701200 DS1-SD-HR-010-JV SHORT D STD RES H=100mm
957701210 DS1-SD-HR-015-JV SHORT D STD RES H=150mm
957701220 DS1-HD-SR-010-JV HIGH D STD RES H=100mm
957701230 DS1-HD-SR-015-JV HIGH D STD RES H=150mm
957701240 DS1-HD-SR-030-JV HIGH D STD RES H=300mm
957701250 DS1-LD-SR-010-PV EXT LOW R H=100mm ADJ
957701260 DS1-LD-SR-015-PV EXT LOW R H=150mm ADJ
957701270 DS1-LD-SR-030-PV EXT LOW R H=300mm ADJ
957501000 DS2-05-07-060-JV LD HIGH RES H=600mm
957501010 DS2-05-07-090-JV LD HIGH RES H=900mm
957501020 DS2-05-07-120-JV LD HIGH RES H=1200mm
957501030 DS2-05-07-165-JV LD HIGH RES H=1650mm
957501040 DS2-05-07-015-JV LD HIGH RES H=150mm
957501050 DS2-05-07-030-JV LD HIGH RES H=300mm
957501060 DS2-05-07-045-JV LD HIGH RES H=450mm
957501070 DS2-05-07-075-JV LD HIGH RES H=750mm
957501080 DS2-05-07-105-JV LD HIGH RES H=1050mm
957501090 DS2-05-07-135-JV LD HIGH RES H=1350mm
957501100 DS2-05-07-150-JV LD HIGH RES H=1500mm
957501110 DS2-05-25-045-JV 25mm RES H=450mm
957501120 DS2-05-25-075-JV 25mm RES H=750mm
957501130 DS2-05-25-090-JV 25mm RES H=900mm
957501140 DS2-05-25-060-JV 25mm RES H=600mm
957501150 DS2-05-07-060-JE ETH HIGH RES H=600mm
957501160 DS2-05-07-075-JE ETH HIGH RES H=750mm
957501170 DS2-05-07-090-JE ETH HIGH RES H=900mm
957501180 DS2-05-07-120-JE ETH HIGH RES H=1200mm
957501190 DS2-05-07-150-JE ETH HIGH RES H=1500mm
957501200 DS2-05-07-165-JE ETH HIGH RES H=1650mm
957600100 DS3-SD-015 short distance
957600110 DS3-SD-030 short distance
957600120 DS3-LD-015 long distance
957600140 DS3-LD-030 long distance
957600150 DS3-SD-045 SHORT DISTANCE H=450mm
957600160 DS3-LD-045 LONG DISTANCE H=450mm
957600170 DS3-SD-060 SHORT DISTANCE H=600mm
957600180 DS3-LD-060 LONG DISTANCE H=600mm
956251040 S65-PA-5-Z03-PPI line 4-20mA M12
956251050 S65-PA-5-Z03-NNI line 4-20mA M12
956251060 S65-PA-5-Z03-PPIZ line 4-20mA RS485 M12
956251070 S65-PA-5-Z03-NNIZ line 4-20mA RS485 M12
95ACC5330 fixing bracket 50 x 27 x 20 mm
95ACC5340 fixing bracket
95ACC2290 self-adhesive reflective tape 25 x 900 mm
95ACC2390 20x175 mm reflector with 47x190 mm support
  Refer also to Accessories for Sensors
95ACC2230 M12 8-pole unshielded axial 3 m connector
95ACC2240 M12 8-pole unshielded axial 5 m connector
95ACC2250

M12 8-pole unshielded axial 10 m connector

958101000 AS1-LD-HR-010-J D 2m RES 0.5mm H 100mm
958101010 AS1-LD-SR-010-J D 2m RES 5mm H 100mm
958101020 AS1-HD-HR-010-J D 3m RES 0.5mm H 100mm
958101030 AS1-HD-SR-010-J D 3m RES 5mm H 100mm
958101040 AS1-LD-HR-010-P D 2m HIGH R H 100mm ADJ
958101050 AS1-LD-SR-010-P D 2m LOW R H 100mm ADJ

 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc