Liên hệ: 0919.19.19.31
    Email: binh@songthanhcong.com

Index/Sản phẩm / Flow meters for compressed air - Thiết bị đo độ khí nén

Khớp nối xoay Showa Giken Khớp nối xoay - Kết nối luồng đơn hướng Showa Giken Showa Giken - Showa Giken VietNam - STC VietNam - RXE-1008 - SK2119 150A LINE - ONC0434 40A-15A RH - RXE-1715

SHOWA GIKEN - SHOWA GIKEN VIETNAM - STC VIETNAM - RXH-1680 - SK2119 150A LINE - ONC0434 40A-15A RH - RXH-1632 - RXH-1680 Khớp nối xoay - Kết nối luồng đơn hướng Showa Giken

Showa Giken - Showa Giken VietNam - STC VietNam - RXE-2115 - SK2119 150A LINE - ONC0434 40A-15A RH - RXE-2140 - RXH-1315 - RXE-1315 Khớp nối xoay - Đơn hướng, kết nối mặt bích Showa Giken Khớp nối xoay - Hai chiều, IP tĩnh, kết nối luồng Showa Giken

Showa Giken - Showa Giken VietNam - STC VietNam - RXH-1680 - SK2119 150A LINE - ONC0434 40A-15A RH - RXH-3220 - RXH-1680 - RXE-3315 - RXH-4120 Khớp nối xoay - Hai chiều, IP luân phiên, kết nối luồng Showa Giken

Trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, khớp quay "Pearl" (tên thương hiệu của SGK) đã được sử dụng thành công trong nhiều điều kiện dịch vụ khác nhau bao gồm nhiều loại vật liệu, áp suất, nhiệt độ và tốc độ quay.

Chat ngay