Flush-mount cylinder sensors for weld-field detection - Cảm biến Xylanh

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Connection cable 0.3 m with M8 connector rotatable · 3-wire · PUR

MK5215 - Cylinder sensor with GMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, For welding applications,... [more]  

Connection cable 0.3 m with M12 connector rotatable · 3-wire · PUR

MK5214 - Cylinder sensor with GMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, For welding applications,... [more]  

Accessories

E11988 - Adapter for trapezoidal slot cylinders  
E11798 - T-slot cylinder memorisation block  
E12259 - Protective adapter for T-slot cylinder sensors  
E12231 - Adapter for tie rod / integrated profile cylinders, for types MKT  
E12232 - Adapter for tie rod / integrated profile cylinders, for types MKT  
E12233 - Adapter for tie rod / integrated profile cylinders, for types MKT  
E11975 - Fixing strap for clean-line cylinders, Piston diameter 10...16 mm  
E11976 - Fixing strap for clean-line cylinders, Piston diameter 20...25 mm  
E11977 - Fixing strap for clean-line cylinders, Piston diameter 32 mm  
E11978 - Fixing strap for clean-line cylinders, Piston diameter 40 mm  
E11979 - Fixing strap for clean-line cylinders, Piston diameter 50 mm  
E11980 - Fixing strap for clean-line cylinders, Piston diameter 63 mm  
E11981 - Fixing strap for clean-line cylinders, Piston diameter 80 mm  
E11982 - Fixing strap for clean-line cylinders, Piston diameter 100 mm  

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc