IFM VietNam - Cảm biến áp lực IFM VietNam - PP7550 - PP7552 - PP7554 - PP7556 - PP0523

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

PNP types

PP7550 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC PNP,... [more]  
PP7551 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC PNP,... [more]  
PP7552 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC PNP,... [more]  
PP7553 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC PNP,... [more]  
PP7554 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC PNP,... [more]  
PP7556 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC PNP,... [more]  

NPN types

PP0520 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC NPN,... [more]  
PP0521 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC NPN,... [more]  
PP0522 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC NPN,... [more]  
PP0523 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC NPN,... [more]  
PP0524 - Electronic pressure sensor, Adjustment of the switch point by teach function, DC NPN,... [more]
 

Output function 4…20 mA

PT5404 - Electronic pressure sensor, for industrial applications, Analogue output, IP 67 /... [more]  
PT5403 - Electronic pressure sensor, for industrial applications, Analogue output, IP 67 /... [more]  
PT5402 - Electronic pressure sensor, for industrial applications, Analogue output, IP 67 /... [more]  
PT5401 - Electronic pressure sensor, for industrial applications, Analogue output, IP 67 /... [more]  
PT5400 - Electronic pressure sensor, for industrial applications, Analogue output, IP 67 /... [more]  

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc