IFM VietNam - Cảm biến áp suất IFM VietNam - PN7070 - PN7093 - PN7096 - PN7571 - PN7593

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

M12 connector · output function 2 x NO/NC programmable · G 1/4 female

PN7070 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: metal thin... [more]  
PN7071 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: metal thin... [more]  
PN7092 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: ceramic-capacitive... [more]  
PN7093 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: ceramic-capacitive... [more]  
PN7094 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: ceramic-capacitive... [more]  
PN7096 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: ceramic-capacitive... [more]  

M12 connector · output function 2 x NO/NC programmable · G 1/4 male

PN7560 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: metal thin... [more]  
PN7570 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: metal thin... [more]  
PN7571 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: metal thin... [more]  
PN7592 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: ceramic-capacitive... [more]  
PN7593 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: ceramic-capacitive... [more]  
PN7594 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: ceramic-capacitive... [more]  
PN7596 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: ceramic-capacitive... [more]  
PN7597 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: ceramic-capacitive... [more]  
PN7599 - Electronic pressure monitor, Function programmable, Measuring element: ceramic-capacitive... [more]  

Accessories

E30421 - Angle bracket  
E30420 - Protective cover, for fluid sensors with M12 connector  
E30419 - Damping screw  
E30057 - Damping screw  
E30140 - Syphon  
E30398 - Memory plug, Parameter memory for IO-Link sensors, Storage capacity: 2 Kbytes, IP... [more]  
E30396 - IO-Link interface, for parameter setting and analysis of units, Supported communication... [more]  
ZGS210 - LINERECORDER SENSOR, Version 3.2.7, Software for online and offline parameter setting... [more]  
E30390 - USB IO-Link master, for parameter setting and analysis of units, Supported communication... [more]
 

M12 connector · output function 2 x NO/NC programmable or 1 x NO/NC + diagnosis

PN7060 - Electronic pressure monitor, Function programmable, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumeric... [more]  
PN7000 - Electronic pressure monitor, Function programmable, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumeric... [more]  
PN7001 - Electronic pressure monitor, Function programmable, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumeric... [more]  
PN7002 - Electronic pressure monitor, Function programmable, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumeric... [more]  
PN7003 - Electronic pressure monitor, Function programmable, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumeric... [more]  
PN7004 - Electronic pressure monitor, Function programmable, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumeric... [more]  
PN7006 - Electronic pressure monitor, Function programmable, DC PNP/NPN, 4-digit alphanumeric... [more]  
PN7007 - Electronic pressure monitor, Display units: mbar, kPa, psi, inHg, Function programmable,... [more]  
PN7009 - Electronic pressure monitor, Display units: mbar, kPa, psi, inHg, Function programmable,... [more]
 
PP2001 - Programming/ display unit, for EPS and IO-Link sensors, IP 67, Ambient temperature... [more]  

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc