IFM VietNam - Cảm biến Mức IFM VietNam - LMT100 - LMT202 - LMT105 - LMT110 - LMT121

  • Danh mục : Cảm biến Mức,
  • Nhà sản xuất: IFM - IFM VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Medium: Aqueous media
M12 connection · output function 2 x NO/NC programmable · 4-wire DC PNP · IO-Link 1.1

LMT100 - Electronic level sensor, liquid, viscous and powdery media, Gold-plated contacts,... [more]  
LMT102 - Electronic level sensor, liquid, viscous and powdery media, Gold-plated contacts,... [more]  
LMT202 - Electronic level sensor, liquid, viscous and powdery media, Suited for installation... [more]  
LMT302 - Electronic level sensor, liquid, viscous and powdery media, Suited for installation... [more]  
LMT104 - Electronic level sensor, liquid, viscous and powdery media, Gold-plated contacts,... [more]  
LMT105 - Electronic level sensor, liquid, viscous and powdery media, Gold-plated contacts,... [more]  

Medium: Oils, fats, powders
M12 connection · output function 2 x NO/NC programmable · 4-wire DC PNP · IO-Link 1.1

LMT110 - Electronic level sensor, liquid, viscous and powdery media, Gold-plated contacts,... [more]  

Medium: Sugary media with low water content
M12 connection · output function 2 x NO/NC programmable · 4-wire DC PNP · IO-Link 1.1

LMT121 - Electronic level sensor, liquid, viscous and powdery media, Gold-plated contacts,... [more]  

Medium: Aqueous media · Can be set to other media using IO-Link 1.1
M12 connector · 4-wire DC PNP

LMT191 - Electronic level sensor, liquids, General building authority approval: Z-65.13-540,... [more]  
LMT192 - Electronic level sensor, liquids, General building authority approval: Z-65.13-540,... [more]  
LMT292 - Electronic level sensor, liquids, General building authority approval: Z-65.13-540,... [more]  
LMT392 - Electronic level sensor, liquids, General building authority approval: Z-65.13-540,... [more]  
LMT194 - Electronic level sensor, liquids, General building authority approval: Z-65.13-540,... [more]  
LMT195 - Electronic level sensor, liquids, General building authority approval: Z-65.13-540,... [more]  

Accessories

E30396 - IO-Link interface, for parameter setting and analysis of units, Supported communication... [more]  
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Version 4.0.0, Software for clear online and offline parameter... [more]  

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc