IFM VietNam - Cảm biến Nhiệt đầu dò Pt100 - TS2229 - TS502A - TP3237 - TM4101 - TT5081 - TT9281 - TM4311

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam
 
TS522A and TS502A for ATEX applications

In addition, the bolt-on sensors TS522A and TS502A have the ATEX approval to group II, category 3D /3G.

Bolt-on sensors · measuring element Pt100 / Pt1000

TS2229 - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -40...90 °C,... [more]  
TS522A - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -20...115... [more]  
TS502A - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -20...115... [more]  

Screw-in sensors · measuring element Pt100

TS2659 - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -30...180... [more]  
TS0759 - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -30...180... [more]  
TS2759 - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -30...180... [more]  
TS4759 - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -30...180... [more]  

Control monitor

TR2432 - Evaluation unit for temperature sensors, for Pt100 and Pt1000 measuring elements,... [more]  
TR7432 - Evaluation unit for temperature sensors, for Pt100 and Pt1000 measuring elements,... [more]  
TP3237 - Measured signal converter for temperature sensors, for Pt100 and Pt1000 measuring... [more]  
TP3231 - Measured signal converter for temperature sensors, for Pt100 and Pt1000 measuring... [more]  
TP3232 - Measured signal converter for temperature sensors, for Pt100 and Pt1000 measuring... [more]  
TP3233 - Measured signal converter for temperature sensors, for Pt100 and Pt1000 measuring... [more]
 
Pt100 element, class M12 connector, gold-plated contacts

Applications liquids and gases

TT1081 - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -40...150... [more]  
TT2081 - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -40...150... [more]  
TT3081 - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -40...150... [more]  
TT5081 - Temperature sensor for connection to evaluation units, Measuring range: -40...150... [more]  

Control monitor

TR2432 - Evaluation unit for temperature sensors, for Pt100 and Pt1000 measuring elements,... [more]  
TR7432 - Evaluation unit for temperature sensors, for Pt100 and Pt1000 measuring elements,... [more]  
E30017 - Mounting set  

Accessories

E30018 - Clamp fitting, Liquids and gases of the fluid group 2 according to Article 9 of the... [more]  
E30016 - Progressive ring fitting for temperature sensors, 50 bar
 
A wide range of applications

These new types complete the existing product range and can be used in many applications. Probe sensors TT - Pt100, 6 mm

TT9281 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  
TT0281 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  
TT1281 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  
TT2281 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  
TT3281 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  

Probe sensors TM4 - Pt100, 6 mm, G1/2

TM4411 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  
TM4431 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  
TM4441 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  
TM4461 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  

Probe sensors TM4 - Pt100, 6 mm, 1/2" NPT

TM4311 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  
TM4331 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  
TM4341 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  
TM4361 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  

Probe sensors TM4 - Pt100, 6 mm, G 1/4

TM4101 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]  

Probe sensors Titan M18 x 1,5 - Pt100, 8.2 mm, M18 x 1,5

TM9900 - Temperature sensor for connection to a control monitor with a max. operating voltage... [more]
 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc