Inductive sensor for three applications - Cảm biến quy nạp đơn cho ba ứng dụng

  • Danh mục : Cảm biến từ,
  • Nhà sản xuất: IFM - IFM VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

M12 connector · output function normally open · length 60 mm

IFS240 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IFS241 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IFS242 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IFS243 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M18 connector · output function normally open · length 60 mm

IGS232 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IGS233 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IGS234 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IGS235 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M30 connector · output function normally open · length 60 mm

IIS226 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IIS227 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IIS228 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IIS229 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M12 connector · output function normally open · length 45 mm

IFS244 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IFS245 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IFS246 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IFS247 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M18 connector · output function normally open · length 45 mm

IGS236 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IGS237 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IGS238 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IGS239 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M30 connector · output function normally open · length 50 mm

IIS230 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IIS231 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IIS232 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IIS233 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M12 connector · output function normally closed · length 60 mm

IFS248 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IFS250 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IFS249 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IFS251 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M18 connector · output function normally closed · length 60 mm

IGS240 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IGS242 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IGS241 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IGS243 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M30 connector · output function normally closed · length 60 mm

IIS234 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IIS236 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IIS235 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IIS237 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M12 connector · output function normally closed · length 45 mm

IFS260 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IFS261 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IFS262 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IFS263 - Inductive sensor, M12 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M18 connector · output function normally closed · length 45 mm

IGS252 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IGS253 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IGS254 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IGS255 - Inductive sensor, M18 x 1, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

M30 connector · output function normally closed · length 50 mm

IIS246 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IIS247 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC PNP,... [more]  
IIS248 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  
IIS249 - Inductive sensor, M30 x 1.5, Increased sensing range, Gold-plated contacts, DC NPN,... [more]  

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc