Inductive Sensors - Cảm biến Từ

  • Danh mục : Cảm biến từ,
  • Nhà sản xuất: BALLUFF - BALLUFF VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Balluff tại Việt Nam : Balluff VietNam , Cảm biến tiệm cận Balluff VietNam  , Cảm biến điện dung Balluff VietNam , cảm biến quang Balluff VietNam , cảm biến Vision Balluff VietNam , nhà phân phối Balluff VietNam , đại diện Balluff VietNam , đại lý chính hãng Balluff VietNam , nhà cung cấp Balluff VietNam , Balluff VietNam chính hãng

Your selection returned results

Inductive sensor BES0005

BES G06EB-PSC40F-S49G, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, D06.5

More

Inductive sensor BES0008

BES G06ED-NSC40F-BP02, Cable, Normally open (NO), NPN, Sn=4.00 mm, Non embeddable, D06.5

More

Inductive sensor BES000E

BES G06ED-PSC40F-BP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, D06.5

More

Inductive sensor BES000F

BES G06ED-PSC40F-BV02, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, D06.5

More

Inductive sensor BES000J

BES M08EB-NOC40F-S49G, Connector, Normally closed (NC), NPN, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES000L

BES M08EB-POC40F-S49G, Connector, Normally closed (NC), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES000M

BES M08EB-PSC40F-S49G, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES000U

BES M08ED-POC40F-BP02, Cable, Normally closed (NC), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES000W

BES M08ED-POC40F-BV02, Cable, Normally closed (NC), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES000Y

BES M08ED-PSC40F-BP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES000Z

BES M08ED-PSC40F-BV02, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES0013

BES M08EG-NSC40F-BV02, Cable, Normally open (NO), NPN, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES0015

BES M08EG-POC40F-BV02, Cable, Normally closed (NC), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES0016

BES M08EG-PSC40F-BP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES0017

BES M08EG-PSC40F-BV02, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES0019

BES M08EH-NOC40F-S49G, Connector, Normally closed (NC), NPN, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES001A

BES M08EH-NSC40F-S04G, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES001C

BES M08EH-NSC40F-S49G, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES001E

BES M08EH-POC40F-S04G, Connector, Normally closed (NC), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES001F

BES M08EH-POC40F-S49G, Connector, Normally closed (NC), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES001H

BES M08EH-PSC40F-S04G, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES001J

BES M08EH-PSC40F-S49G, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=4.00 mm, Non embeddable, M08x1

More

Inductive sensor BES001L

BES M08MG-GSC20B-BV02, Cable, Normally open (NO), Polarized, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES001P

BES M08MG-USC20B-BP03, Cable, Normally open (NO), Non-polarized, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES001R

BES M08MG-USC20B-BP05, Cable, Normally open (NO), Non-polarized, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES001T

BES M08MG-USC20B-BV02, Cable, Normally open (NO), Non-polarized, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES001U

BES M08MG-USC20B-BV03, Cable, Normally open (NO), Non-polarized, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES001Y

BES M08ME1-USC20B-S04G, Connector, Normally open (NO), Non-polarized, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES001Z

BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04, Cable with connector, Normally open (NO), Polarized, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0020

BES M08MG-GSC20B-BP00,5-GS04, Cable with connector, Normally open (NO), Polarized, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0021

BES M08MG-GSC20B-BP03, Cable, Normally open (NO), Polarized, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0022

BES M08ME1-GSC20B-S04G, Connector, Normally open (NO), Polarized, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0024

BES M08MH1-NSC15B-S04G, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0025

BES M08MH1-NSC20B-S04G, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0026

BES M08MH1-POC15B-S04G, Connector, Normally closed (NC), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0027

BES M08MH1-PSC15B-S04G, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0028

BES M08MH1-PSC20B-S04G, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES002F

BES M08MI-NSC15B-BV02, Cable, Normally open (NO), NPN, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES002H

BES M08MI-NSC15B-BV03, Cable, Normally open (NO), NPN, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES002K

BES M08MI-NSC15B-S49G, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES002P

BES M08MI-NSC20B-BV02, Cable, Normally open (NO), NPN, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES002R

BES M08MI-NSC20B-BV03, Cable, Normally open (NO), NPN, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES002T

BES M08MI-NSC20B-BV05, Cable, Normally open (NO), NPN, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES002U

BES M08MI-NSC20B-S49G, Connector, Normally open (NO), NPN, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES002Y

BES M08MI-POC15B-BP03, Cable, Normally closed (NC), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0030

BES M08MI-POC15B-BV02, Cable, Normally closed (NC), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0031

BES M08MI-POC15B-BV03, Cable, Normally closed (NC), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0033

BES M08MI-POC20B-S49G, Connector, Normally closed (NC), PNP, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0034

BES M08MI-PSC15B-BP02, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0035

BES M08MI-PSC15B-BP03, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0036

BES M08MI-PSC15B-BP05, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0037

BES M08MI-PSC15B-BV02, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0038

BES M08MI-PSC15B-BV03, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES0039

BES M08MI-PSC15B-BV05, Cable, Normally open (NO), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES003C

BES M08MI-PSC15B-S49G, Connector, Normally open (NO), PNP, Sn=1.50 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES003E

BES M08MI-PSC20B-BP00,2-GS04, Cable with connector, Normally open (NO), PNP, Sn=2.00 mm, Flush (shielded), M08x1

More

Inductive sensor BES003F