MRE-32SP101LKR10-G - ABSOCODER Sensor MRE® - ABSOCODER chịu tải nặng - NSD VietNam - Đại diện NSD tại Việt Nam

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối NSD Corp tại Việt Nam

 

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: VLS-256PW200B
Absocoder

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: VLS-256PWB
Absocoder

     

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: VLS-256PW100B
Absocoder

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: VS-10FX-1-L
Varilimit

     

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: VLS-512PW350B
Absocoder

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: VLS-12.8PRA28-630-S089
Absocoder

Heavy Duty Multi-turn type ABSOCODER Sensor MRE®

Description

Heavy Duty Multi-turn type ABSOCODER Sensor MRE®

NSD multi turn absolute position sensor named MRE ABSOCODER is an electro-mechanical sensor that measures the angular position under magnetic reluctance change. True heavy duty MRE series has been proven its excellent performance and durability at actual production field under high shock, high temperature and high speed vibration

Model coding

System Configuration

Model coding

Ex. MRE-32SP101FKB2-G

①Sensor
model
②Number of
turns
③Shape ④Phase
type
⑤Mounting ⑥Shaft
shape
⑦Connector
type
⑧Interconnecting
sensor cable (m)
⑨Silicon oil
injected
MRE- 32 S P061 F K B - -
32 S P074 F K B 2 -G
32 S P097 F K B 2 -G
32 S P101 F K B 2 -G
1024 S 16TS100 F K P 2 -G

greenimage select the required specification.

②Number of turns

SP061, SP074            SP097, SP101            1024S16TS100        8192S2TS100
32 : 32 Turns                           
G64 : 64 Turns
G128 : 128 Turns
G160 : 160 Turns
G256 : 256 Turns
G320 : 320 Turns
32 : 32 Turns 
G64 : 64 Turns
G128 : 128 Turns
G160 : 160 Turns
G256 : 256 Turns
G320 : 320 Turns
G512 : 512 Turns
G1280 : 1280 Turns
G2048 : 2048 Turns
G2560 : 2560 Turns *1
G3072 : 3072 Turns *1
           1024 : 1024 Turns              8192 : 8192 Turns

③Shape

Cylinder type

④Phase type

P[Standard type] 16TS[High-resolution type]

⑤Mounting

F[Fiange-mount type] L[Base-mount type] M[Face-mount (Only by 074)]

⑥Shaft shape

K[Sunk key]

⑦Connector type

B[Standard connector for NSD standard cable]

P[Large connector for JKPEV-S cable]

R[Terminals for Commercially available cable and NSD standard cable]

⑧Interconnecting sensor cable (m)

2[2m] 5[5m] 10[10m] 20[20m]
MRE-□SP061:only by 2m

⑨Silicon oil injected

G[Silicon oil injected] Blank[None]

*1:G2560 and G3072 correspond to only MRE-□SP101.

The MRE-G sensor allow for a slight backlash due to the reducing gear.

Mounting F[Fiange-mount type] L[Base-mount type] M[Face-mount] Shaft shape K[Sunk key] Connector type B[Standard connector] P[Large connector] R[Crimp-type terminal]

System Configuration

Fig:Heavy Duty MRE® System Configuration

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc