ODA TECHNOLOGIES - ODA VieNam - Bộ Nguồn Điều khiển ODA - EX Series - OPE-Q Series - OPE-QI Series - OPE-S Series

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối ODA Technologies tại Việt Nam

EX 2500 Series

(19inch Standard 1U(44mmH)) : 600W ~ 2.5K

   Parameter Model
Output Rating (@0¡É~40¡É) Line & Load Regulation(@with V-Sensing) Programming Accuracy @25¡É (%0.1 + offset) Readback Accuracy @25¡É (%0.1 + offset) Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency(Typical)
V A V A V A V A %
EX 20-60 0~21 0~63 ¡Â 0.1% 30mV 108mA 20mV 72mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 80
EX 20-90 0~21 0~94.5 ¡Â 0.1% 30mV 162mA 20mV 108mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 80
EX 20-120 0~21 0~126 ¡Â 0.1% 30mV 216mA 20mV 144mA 10mV 0.01 0.1 10Kg 80
EX 30-40 0~31.5 0~42 ¡Â 0.1% 45mV 72mA 30mV 48mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 82
EX 30-60 0~31.5 0~63 ¡Â 0.1% 45mV 108mA 30mV 72mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 82
EX 30-80 0~31.5 0~84 ¡Â 0.1% 45mV 144mA 30mV 96mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 82
EX 50-24 0~52.5 0~25.2 ¡Â 0.1% 75mV 43.2mA 50mV 28.8mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 83
EX 50-36 0~52.5 0~37.8 ¡Â 0.1% 75mV 64.8mA 50mV 43.2mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 83
EX 50-48 0~52.5 0~50.4 ¡Â 0.1% 75mV 86.4mA 50mV 57.6mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 83
EX 80-15 0~84 0~15.7 ¡Â 0.1% 120mV 27mA 80mV 18mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 85
EX 80-22.5 0~84 0~23.6 ¡Â 0.1% 120mV 40.5mA 80mV 27mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 85
EX 80-30 0~84 0~31.5 ¡Â 0.1% 120mV 54mA 80mV 36mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 85
EX 100-12 0~105 0~12.6 ¡Â 0.1% 150mV 21.6mA 100mV 14.4mA 10mV 0.1 0.01 7.5Kg 85
EX 100-18 0~105 0~18.9 ¡Â 0.1% 150mV 32.4mA 100mV 21.6mA 10mV 0.1 0.01 8.75Kg 85
EX 100-24 0~105 0~25.2 ¡Â 0.1% 150mV 43.2mA 100mV 28.8mA 10mV 0.1 0.01 10Kg 85
EX 200-6 0~210 0~6.3 ¡Â 0.1% 300mV 10.8mA 200mV 7.2mA 15mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
EX 200-9 0~210 0~9.45 ¡Â 0.1% 300mV 16.2mA 200mV 10.8mA 15mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX 200-12 0~210 0~12.6 ¡Â 0.1% 300mV 21.6mA 200mV 14.4mA 15mV 0.1 0.01 10Kg 85
EX 300-4 0~315 0~4.2 ¡Â 0.1% 450mV 7.2mA 300mV 4.8mA 25mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
EX 300-6 0~315 0~6.3 ¡Â 0.1% 450mV 10.8mA 300mV 7.2mA 25mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX 300-8 0~315 0~8.4 ¡Â 0.1% 450mV 14.4mA 300mV 9.6mA 25mV 0.1 0.001 10Kg 85
EX 600-2 0~630 0~2.1 ¡Â 0.1% 900mV 3.6mA 600mV 2.4mA 60mV 0.1 0.001 7.5 85
EX 600-3 0~630 0~3.15 ¡Â 0.1% 900mV 5.4mA 600mV 3.6mA 60mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX 600-4 0~630 0~4.2 ¡Â 0.1% 900mV 7.2mA 600mV 4.8mA 60mV 0.1 0.001 10Kg 85
 
EX 5000 Series  
   Parameter
Model
Output Rating (@0¡É~40¡É) Line & Load Regulation(@with V-Sensing) Programming Accuracy @25¡É (%0.1 + offset) Readback Accuracy @25¡É (%0.1 + offset) Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency(Typical)
V A V A V A V A %
EX 20-180 0~21 0~189 ¡Â 0.1% 30mV 405mA 20mV 270mA 15mV 0.01 0.1 15.5Kg 80
EX 20-240 0~21 0~252 ¡Â 0.1% 30mV 540mA 20mV 360mA 15mV 0.01 0.1 18Kg 80
EX 30-120 0~31.5 0~126 ¡Â 0.1% 45mV 270mA 30mV 180mA 15mV 0.01 0.1 15.5Kg 82
EX 30-160 0~31.5 0~168 ¡Â 0.1% 45mV 360mA 30mV 240mA 15mV 0.01 0.1 18Kg 82
EX 50-72 0~52.5 0~75.6 ¡Â 0.1% 75mV 162mA 50mV 108mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 83
EX 50-96 0~52.5 0~100 ¡Â 0.1% 75mV 216mA 50mV 144mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 83
EX 80-45 0~84 0~47.2 ¡Â 0.1% 120mV 101mA 80mV 67.5mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 85
EX 80-60 0~84 0~63 ¡Â 0.1% 120mV 135mA 80mV 90mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 85
EX 100-36 0~105 0~37.8 ¡Â 0.1% 150mV 81mA 100mV 54mA 15mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX 100-48 0~105 0~50.4 ¡Â 0.1% 150mV 108mA 100mV 72mA 15mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX 200-18 0~210 0~18.9 ¡Â 0.1% 300mV 40.5mA 200mV 27mA 30mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX 200-24 0~210 0~25.2 ¡Â 0.1% 300mV 54mA 200mV 36mA 30mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX 300-12 0~315 0~12.6 ¡Â 0.1% 450mV 27mA 300mV 18mA 50mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX 300-16 0~315 0~16.8 ¡Â 0.1% 450mV 36mA 300mV 24mA 50mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX 600-6 0~630 0~6.3 ¡Â 0.1% 900mV 13.5mA 600mV 9mA 120mV 0.1 0.001 15.5Kg 85
EX 600-8 0~630 0~8.4 ¡Â 0.1% 900mV 18mA 600mV 12mA 120mV 0.1 0.001 18Kg 85
 
EX 10000 Series
   Parameter
Model
Output Rating (@0¡É~40¡É) Line & Load Regulation(@with V-Sensing) Programming Accuracy @25¡É (%0.1 + offset) Readback Accuracy @25¡É (%0.1 + offset) Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency(Typical)
V A V A V A V A %
EX 20-360 0~21 0~378 ¡Â 0.1% 30mV 1080mA 20mV 720mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 80
EX 20-480 0~21 0~504 ¡Â 0.1% 30mV 1440mA 20mV 960mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 80
EX 30-240 0~31.5 0~252 ¡Â 0.1% 45mV 720mA 30mV 480mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 82
EX 30-320 0~31.5 0~336 ¡Â 0.1% 45mV 960mA 30mV 640mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 82
EX 50-144 0~52.5 0~151 ¡Â 0.1% 75mV 432mA 50mV 288mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 83
EX 50-192 0~52.5 0~201 ¡Â 0.1% 75mV 576mA 50mV 384mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 83
EX 80-90 0~84 0~94.5 ¡Â 0.1% 120mV 270mA 80mV 180mA 30mV 0.01 0.01 29Kg 85
EX 80-120 0~84 0~126 ¡Â 0.1% 120mV 360mA 80mV 240mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 85
EX 100-72 0~105 0~75.6 ¡Â 0.1% 150mV 216mA 100mV 144mA 40mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 100-96 0~105 0~100 ¡Â 0.1% 150mV 288mA 100mV 192mA 40mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX 200-36 0~210 0~37.8 ¡Â 0.1% 300mV 108mA 200mV 72mA 60mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 200-48 0~210 0~50.4 ¡Â 0.1% 300mV 144mA 200mV 96mA 60mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX 300-24 0~315 0~25.2 ¡Â 0.1% 450mV 72mA 300mV 48mA 100mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 300-32 0~315 0~33.6 ¡Â 0.1% 450mV 96mA 300mV 64mA 100mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX 600-12 0~630 0~12.6 ¡Â 0.1% 900mV 36mA 600mV 24mA 240mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 600-16 0~630 0~16.8 ¡Â 0.1% 900mV 48mA 600mV 32mA 240mV 0.1 0.01 34Kg 85
 
               Parameter
Model
OPE-185Q OPE-303Q OPE-305Q OPE-503Q
Output rating 0~18V, 0~5A 2CH 0~30V, 0~3A 2CH 0~30V, 0~5A 2CH 0~50V, 0~3A 2CH
               Parameter
Model
OPE-802Q OPE-1001Q OPE-1201Q OPE-1501Q
Output rating 0~80V, 0~2A  2CH 0~100V, 0~1A  2CH 0~120V, 0~1A  2CH 0~150V, 0~1A  2CH
               Parameter
Model
OPE-185QI OPE-303QI OPE-305QI OPE-503QI
Output rating 0~18V, 0~5A 2CH 0~30V, 0~3A 2CH 0~30V, 0~5A 2CH 0~50V, 0~3A 2CH
               Parameter
Model
OPE-802QI OPE-1001QI OPE-1201QI OPE-1501QI
Output rating 0~80V, 0~2A 2CH 0~100V, 0~1A  2CH 0~120V, 0~1A  2CH 0~150V, 0~1A  2CH
                 Parameter
Model
OPE-3010S OPE-3050S OPE-30100S OPE-50200S
Output rating 0~30V, 0~10A  1CH 0~30V, 0~50A  1CH 0~30V, 0~100A  1CH 0~50V, 0~200A  1CH
Model OPE-3010S OPE-3050S OPE-30100S OPE-50200S
Output rating 0~30V, 0~10A  2CH 0~30V, 0~50A  2CH 0~30V, 0~100A  2CH 0~50V, 0~200A 2CH

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc