ODA Technologies - ODA VietNam - OPD Series - OPS Series - OPM - OPX Series - OEL Series - OPT Series - ORS Series

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối ODA TECHNOLOGIES tại Việt Nam

                 Parameter
Model
OPS-303 OPS-305 OPS-307 OPS-3010
Output rating 0~30V, 0~3A 0~30V, 0~5A 0~30V, 0~7A 0~30V, 0~10A
                 Parameter
Model
OPS-303 OPS-305 OPS-307 OPS-3010
Output rating 0~50V, 0~3A 0~50V, 0~5A 0~80V, 0~1A 0~80V, 0~2A
                 Parameter
Model
OPS-803 OPS-1001 OPS-1002 OPS-1003
Output rating 0~80V, 0~3A 0~100V, 0~1A 0~100V, 0~2A 0~100V, 0~3A
                 Parameter
Model
OPS-1501 OPS-1502 OPS-2001 OPS-3001
Output rating 0~150V, 0~1A 0~150V, 0~2A 0~200V, 0~1A 0~300V, 0~1A
  OPD,OPT-155 OPD,OPT-157 OPD,OPT-1510 OPD,OPT-303
Output rating 0~±15V, 0~5A 2CH 0~±15V, 0~7A 2CH 0~±15V, 0~10A 2CH 0~±30V, 0~3A 2CH
  OPD,OPT-305 OPD,OPT-503 OPD-802 OPD-1501
Output rating 0~±30V, 0~5A 2CH 0~±50V, 0~3A 2CH 0~±80V, 0~2A 2CH 0~±150V, 0~1A 2CH
  OPD-3010 OPD-3020 OPD-505 OPD-5010
Output rating 0~±30V, 0~10A 2CH 0~±30V, 0~20A 2CH 0~±50V, 0~5A 2CH 0~±50V, 0~10A 2CH
  OPD-805 OPD-1003 OPD-1005 OPD-1503
Output rating 0~±80V, 0~5A 2CH 0~±100V, 0~3A 2CH 0~±100V, 0~5A 2CH 0~±150V, 0~3A 2CH
Parameter
Model
OPM-91D OPM-93D OPM-183D OPM-185D
Output rating 0~9V, 0~1A 2CH 0~9V, 0~3A 2CH 0~18V, 0~3A 2CH 0~18V, 0~5A 2CH
Parameter
Model
OPM-303D OPM-305D OPM-501D OPM-503D
Output rating 0~30V, 0~3A 2CH 0~30V, 0~5A 2CH 0~50V, 0~1A 2CH 0~50V, 0~3A 2CH
Parameter
Model
OPM-801D OPM-803D OPM-1001D OPM-1003D
Output rating 0~80V, 0~1A 2CH 0~80V, 0~3A 2CH 0~100V, 0~1A 2CH 0~100V, 0~3A 2CH
Model OPM-1501D OPM-1503D OPM-2001D OPM-3001D
Output rating 0~150V, 0~1A 2CH 0~150V, 0~3A 2CH 0~200V, 0~1A 2CH 0~300V, 0~1A 2CH
  ORS-303A ORS-303CF ORS-305A ORS-305CF
Output Rating 0~30V, 0~3A 0~30V, 0~3A 
5V/1A Fixed Output
0~30V, 0~5A 0~30V, 0~5A 
5V/1A Fixed Output
Resolution 100mV / 10mA 10mV / 1mA 100mV / 10mA 10mV / 1mA
  ORT-183 ORT-185 ORT-303 ORT-305
Output Rating 0~18V, 0~3A, 2ch 0~18V, 0~5A, 2ch  0~30V, 0~3A, 2ch  0~30V, 0~5A, 2ch
5V/1A Fixed Output 5V/1A Fixed Output 5V/1A Fixed Output 5V/1A Fixed Output
Resolution 100mV / 10mA 100mV / 10mA 100mV / 10mA 100mV / 10mA

 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc