Optimum cylinder sensors for short-stroke cylinders - Cảm biến Xylanh

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

b>Connection cable 0.3 m PUR with M8 connector · output function NO

MK5137 - cylinder sensor with AMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, DC NPN, normally... [more]  
MK5138 - cylinder sensor with AMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, DC PNP, normally... [more]  

Connection cable 0.3 m PUR with M8 connector · output function NC

MK5155 - cylinder sensor with AMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, DC PNP, Normally... [more]  

Connection cable 0.3 m PUR with M8 connector rotatable · output function NO

MK5159 - cylinder sensor with AMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, DC PNP, normally... [more]  

Connection cable 0.3 m PUR with M12 connector · output function NO

MK5139 - cylinder sensor with AMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, DC PNP, normally... [more]  

Connection cable 2 m PUR · output function NO

MK5140 - cylinder sensor with AMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, DC PNP, normally... [more]  

Connection cable 2 m PUR · output function NC

MK5156 - cylinder sensor with AMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, DC PNP, Normally... [more]  

Connection cable 0.3 m PVC with M12 connector · output function NO · for hygienic and wet areas

MK5157 - cylinder sensor with AMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, DC PNP, normally... [more]  

Connection cable 2 m PVC · output function NO · for hygienic and wet areas

MK5158 - cylinder sensor with AMR cell, Plastic housing for T-slot cylinders, DC PNP, normally... [more]
 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc