Pilz VietNam - Relay Pilz - PROFIBUS Pilz - 8176364 - 301268G - 301266G

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối PILZ tại Việt Nam

581250B SafetyEYE Configurator Base License
581250D SafetyEYE Configurator CD
581250 SafetyEYE Configurator CD + Handbuch
581250K SafetyEYE Configurator Copy License
380000 SafetyNET p Cable
380400 SafetyNET p Connector RJ45s
774090 SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.)
793544 Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
793545 Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets
793538 Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793539 Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793542 Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793543 Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793540 Screw terminals PNOZ mml2p
793541 Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
313100 SD Memory Card 512MB
269701 seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
310300 Serial programming cable
793400 Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
793700 Set screw terminals PNOZ mc1p/ma1p
793520 Set screw terminals PNOZ mo2p
793536 Set screw terminals PNOZ mo4p/mo5p
793800 Set screw terminals PNOZms1p/ms2p
793100 Set screw terminals, PNOZ m0p/m1p/m2p
783400 Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
783100 Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p
783700 Set spring terminals PNOZ mc1p/ma1p
783520 Set spring terminals PNOZ mo2p
783536 Set spring terminals PNOZ mo4p/mo5p
783800 Set spring terminals PNOZms1p/ms2p
750016 Set4 Screw Terminals
751016 Set4 Spring Terminals
380001 SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380009 SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380003 SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380005 SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380007 SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
783544 Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
783545 Spring terminals PNOZ 2MM 10 sets
783538 Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783539 Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783542 Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783543 Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783540 Spring terminals PNOZ mml2p
783541 Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
301267G ST SB Beckhoff (Generallizenz)
301267K ST SB Beckhoff (Kopierlizenz)
301267B ST SB Beckhoff(Basisliz. 49 Anwendungen)
301266B ST SB CANopen, SW-Paket Kommunikation
301266G ST SB CANopen, SW-Paket Kommunikation
301266K ST SB CANopen, SW-Paket Kommunikation
301268B ST SB ControlNET, SW-Paket Kommunikation
301268G ST SB ControlNET, SW-Paket Kommunikation
301268K ST SB ControlNET, SW-Paket Kommunikation
301262B ST SB DN-S, SW DeviceNet-Slave-Komm.
301262G ST SB DN-S, SW DeviceNet-Slave-Komm.
301262K ST SB DN-S, SW DeviceNet-Slave-Komm.
301259B ST SB DP S, SW-Paket PROFIBUS-DP
301259G ST SB DP S, SW-Paket PROFIBUS-DP
301259K ST SB DP S, SW-Paket PROFIBUS-DP
301273K ST SB Ethernet (Kopierlizenz)
301273B ST SB Ethernet, SW-Paket Kommunikation
301265G ST SB FE PIT  (Generallizenz)
301271K ST SB FE PMI  (Kopierlizenz)
301253B ST SB IBS S, SW-Paket Interbus Komm.
301253G ST SB IBS S, SW-Paket Interbus Komm.
301253K ST SB IBS S, SW-Paket Interbus Komm.
301263B ST SB Mod RTU-S, SW-Paket MODBUS
301263G ST SB Mod RTU-S, SW-Paket MODBUS
301263K ST SB Mod RTU-S, SW-Paket MODBUS
301276B ST SB PID  (Basisliz. 49 Anwendungen)
301278B ST SB PSS-CNC Cyb, SW-Paket CNC Cybelec
301260B ST SB RK512P, SW-Paket Treiber RK512 pas
301260G ST SB RK512P, SW-Paket Treiber RK512 pas
301260K ST SB RK512P, SW-Paket Treiber RK512 pas
301279B ST SB SER, SW-Paket serielle Komm.
301281B ST-SB CANopen Master
380070 Stripping Tool
774195 Terminal block filter 1
774196 Terminal block filter 2
773010S Time lim License 2Mth for PNOZmulti Conf
773010R Time lim License 3Mth for PNOZmulti Conf
773010Q Time lim License 4Mth for PNOZmulti Conf
850050K User License for PAScal
773010K User License for PNOZmulti Config
773011K User License for PNOZmulti Service
301288K User License for PSS WIN-PRO Full
301289K User License for PSS WIN-PRO Service
312890K User License PSSu Startup Tool Full
773010V User Upgr License for PNOZmulti Config
773011V User Upgr License for PNOZmulti Service
8176364 Widerstand Brems 1600W/10R/T/U
8176376 Widerstand Brems 1600W/15R/T/U
8176334 Widerstand Brems 1600W/23R/T/U
8176374 Widerstand Brems 1600W/33R/T/U
8176378 Widerstand Brems 300W/66R/T/U
8176092 Widerstand Brems 300W/91R/T/U
8176332 Widerstand Brems 600W/23R/T/U
8176372 Widerstand Brems 600W/33R/T/U
8176380 Widerstand Brems 600W/66R/T/U
8176188 Widerstand Brems 600W/91R/T/U
265010 Zenon Operator Dev 1024
265211 Zenon Operator RT PC 1024
265210 Zenon Operator RT PMI
827100 ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827110 ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
 

 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc