Powerful photoelectric sensors in a plastic housing - Cảm biến Quang trong ngành Nhựa

  • Danh mục : Cảm biến Quang,
  • Nhà sản xuất: IFM - IFM VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Diffuse reflection sensor with background suppression · 3-wire DC · NPN

O6H204 - Diffuse reflection sensor, adjustable, Background suppression, light-on/dark-on mode... [more]  
O6H205 - Diffuse reflection sensor, adjustable, Background suppression, light-on/dark-on mode... [more]  
O6H206 - Diffuse reflection sensor, adjustable, Background suppression, light-on/dark-on mode... [more]  
O6H207 - Diffuse reflection sensor, adjustable, Background suppression, light-on/dark-on mode... [more]  
O6H213 - Diffuse reflection sensor, Background suppression, light-on mode, DC NPN, IP 65 /... [more]  
O6H214 - Diffuse reflection sensor, Background suppression, light-on mode, DC NPN, IP 65 /... [more]  

Diffuse reflection sensor with background suppression · 3-wire DC · PNP

O6H200 - Diffuse reflection sensor, adjustable, Background suppression, light-on/dark-on mode... [more]  
O6H201 - Diffuse reflection sensor, adjustable, Background suppression, light-on/dark-on mode... [more]  
O6H202 - Diffuse reflection sensor, adjustable, Background suppression, light-on/dark-on mode... [more]  
O6H203 - Diffuse reflection sensor, adjustable, Background suppression, light-on/dark-on mode... [more]  
O6H211 - Diffuse reflection sensor, Background suppression, light-on mode, DC PNP, IP 65 /... [more]  
O6H212 - Diffuse reflection sensor, Background suppression, light-on mode, DC PNP, IP 65 /... [more]  

Diffuse reflection sensor with background suppression · 4-wire DC · PNP

O6H210 - Diffuse reflection sensor, adjustable, Background suppression, complementary, DC PNP,... [more]  

Diffuse reflection sensor · 3-wire DC · NPN

O6T204 - Diffuse reflection sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC NPN, IP... [more]  
O6T205 - Diffuse reflection sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC NPN, IP... [more]  
O6T206 - Diffuse reflection sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC NPN, IP... [more]  
O6T207 - Diffuse reflection sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC NPN, IP... [more]  

Diffuse reflection sensor · 3-wire DC · PNP

O6T200 - Diffuse reflection sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC PNP, IP... [more]  
O6T201 - Diffuse reflection sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC PNP, IP... [more]  
O6T202 - Diffuse reflection sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC PNP, IP... [more]  
O6T203 - Diffuse reflection sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC PNP, IP... [more]  

Retro-reflective sensor with polarisation filter · 3-wire DC · NPN

O6P204 - Retro-reflective sensor, Polarisation filter, adjustable, light-on/dark-on mode selectable,... [more]  
O6P205 - Retro-reflective sensor, Polarisation filter, adjustable, light-on/dark-on mode selectable,... [more]  
O6P206 - Retro-reflective sensor, Polarisation filter, adjustable, light-on/dark-on mode selectable,... [more]  
O6P207 - Retro-reflective sensor, Polarisation filter, adjustable, light-on/dark-on mode selectable,... [more]  

Retro-reflective sensor with polarisation filter · 3-wire DC · PNP

O6P200 - Retro-reflective sensor, Polarisation filter, adjustable, light-on/dark-on mode selectable,... [more]  
O6P201 - Retro-reflective sensor, Polarisation filter, adjustable, light-on/dark-on mode selectable,... [more]  
O6P202 - Retro-reflective sensor, Polarisation filter, adjustable, light-on/dark-on mode selectable,... [more]  
O6P203 - Retro-reflective sensor, Polarisation filter, adjustable, light-on/dark-on mode selectable,... [more]  

Through-beam sensor transmitter · 2-wire DC

O6S200 - Through-beam sensor, DC, IP 65 / IP 67, Ambient temperature: -25...60 °C, Range ...10... [more]  
O6S201 - Through-beam sensor, DC, IP 65 / IP 67, Ambient temperature: -25...60 °C, Range ...10... [more]  
O6S202 - Through-beam sensor, DC, IP 65 / IP 67, Ambient temperature: -25...60 °C, Range ...10... [more]  
O6S203 - Through-beam sensor, DC, IP 65 / IP 67, Ambient temperature: -25...60 °C, Range ...10... [more]  

Through-beam sensor receiver · 3-wire DC · NPN

O6E204 - Through-beam sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC NPN, IP 65 /... [more]  
O6E205 - Through-beam sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC NPN, IP 65 /... [more]  
O6E206 - Through-beam sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC NPN, IP 65 /... [more]  
O6E207 - Through-beam sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC NPN, IP 65 /... [more]  

Through-beam sensor receiver · 3-wire DC · PNP

O6E200 - Through-beam sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC PNP, IP 65 /... [more]  
O6E201 - Through-beam sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC PNP, IP 65 /... [more]  
O6E202 - Through-beam sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC PNP, IP 65 /... [more]  
O6E203 - Through-beam sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC PNP, IP 65 /... [more]  

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc