Raytek - Raytek VietNam - Súng Đo Nhiệt Độ Từ Xa Cầm Tay của Raytek Mỹ - RAYR3ILTDL2 - PQ 11 AF 2 - RAY3IPLUS1M - RAY3IPLUS2M

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Raytek tại Việt Nam

Raynger 3i Plus

•  Temperature ranges:
700 to 3000ºC (1292 to 5432ºF)
400 to 2000ºC (752 to 3632ºF)
   
•  Distance-to-Spot (D:S) of 250:1
   
•  Ambient operating temperatures: 0 to 50ºC (32 to 120ºF)
   
Dual laser and scope sighting options
   
Red Dot sighting technology for accurate targeting against “red hot” backgrounds
Raynger 3i Plus Handheld Pyrometer - Front
Raynger 3i Plus Handheld Pyrometer Raynger 3i Plus Handheld Pyrometer - Panel Raytek 3i Plus Datatemp Software
 
Model
Temperature
Range
Spectral Response
RAY3IPLUS1M
700 to 3000°C 
(1292 to 5432°F)
1 µm
RAY3IPLUS2M
400 to 2000°C
(752 to 3632ºF)
1.6 µm

 

Raynger 3i Handheld Pyrometers

•  Variety of laser sighting:
single, dual, and 
crossed laser models
•  Scope sighting models available
•  Broad variety of optical ranges
Temperature range up to 1200ºC or 2200ºF
Full warranty covering material and workmanship for one year
Raytek 3i Series Handheld Pyrometer
Raytek 3i Series Handheld Pyrometers Raytek 3i Series Handheld Pyrometer Raytek 3i Series Handheld Pyrometer
 

 Temperature Range: -30º to 1200°C (-20º to 2200°F) 

Spectral Response: 8 - 14 microns nominal thermopile detector) 
Distance to Spot Size: 25:1 up to 180:1
Emissivity: 0.10 - 1.0 digitally adjustable 
Power: 4 AA Alkaline or rechargeable batteries or 6-9 V, 200 mA DC power supply

 

 

AutoPro ST25 - Automotive Handheld

 
•  Features SmartSight-dual laser sighting for correct target distance
•  Includes bright illumination LED flashlight
Measures temperatures up to 535ºC (999ºF)
Includes powerful magnet on the unit's base for handy storage
Features 1% accuracy
Fluke 60 Series noncontact infrared thermometer
Fluke 60 Series noncontact thermometer Fluke 60 Series noncontact infrared thermometer Fluke 60 Series noncontact infrared thermometer

 

SPECIFICATIONS
Temperature Range -32 to 535°C (-25 to 999°F)
Distance to Spot Size (D:S) Approximately 16:1 at focus point - optimized for use at 8 inches
Response time Less than or equal to 0.5 second (95% of reading)
Emissivity Pre-set at 0.95
Accuracy Accuracy ±1% at 23ºC (73ºF)
Laser Sighting (CLass II) SmartSight Dual Laser Sighting
Typical Distance to Target (Spot) 200 mm to 600 mm (8 inches to 2 feet)
Power 9V Alkaline or NiCd Battery
Temperature Display ºC or ºF selectable and MAX
LCD Backlit Included
Display Hold (7 seconds) Included
Holster Option Available

 

 

MiniTemp - Automotive Handheld

•  Identify engine misfires
•  Spot cooling system faults
Check for proper A/C performance
Verify catalytic converter operation
MiniTemp Handheld Noncontact Thermometer
MiniTemp Handheld Noncontact Thermometer MiniTemp Handheld Noncontact Thermometer MiniTemp Handheld Noncontact Thermometer
 
SPECIFICATIONS
Model MiniTemp
MT4
MiniTemp 
MT6
Temperature Range -18 to 400°C 
(0 to 750°F)
-30 to 500°C 
(-20º to 932 ºF)
Distance to Spot Size (D:S) 8:1 10:1
Response time 500 mSec 500 mSec
Emissivity Pre-set at 0.95 Pre-set at 0.95
Accuracy ±2%, or ±2°C (±3°F)
whichever is greater
±1.5%, or ±1.5°C (±3°F)
whichever is greater
Typical Distance to Target (Spot) Up to 1.5m (4ft) Up to 2m (6ft)
Laser Sighting Yes Yes
Protective Boot No Yes
Holster Option Available Included

 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc