Re-Spa - Re-Spa VietNam - Loadcell Re-Spa - Bộ Điều Khiển Re-Spa - SU.5-B50/B100 - TL.01-A - SAF/SAP.31 - SRF/SRP L.10 - ReVision II plus LD - AX adaptors

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Re-Spa - Re-Spa VietNam tại Việt Nam

LOAD CELLS CF LOAD CELLS CF.70 Re-Spa Vietnam
CF.85 Re-Spa Vietnam
CF.120 Re-Spa Vietnam
CF.125 Re-Spa Vietnam
CF.130 Re-Spa Vietnam
CF.200 Re-Spa Vietnam
CK LOAD CELLS CK.100 Re-Spa Vietnam
CKF.105 Re-Spa Vietnam
CKF.125 Re-Spa Vietnam
CK.175 Re-Spa Vietnam
CK.225 Re-Spa Vietnam
CK.265 Re-Spa Vietnam
CB LOAD CELLS CB.50 Re-Spa Vietnam
CB.70 Re-Spa Vietnam
CB.80 Re-Spa Vietnam
CB.200 Re-Spa Vietnam
CB.300 Re-Spa Vietnam
CPF SENSOR ROLLER CPF Re-Spa Vietnam
AMPLIFIERS PYXIS Pyxis Re-Spa Vietnam
WEB GUIDING CONTROLLERS RESMART MWG.10.1 WEB GUIDE CONTROLLER MWG.10.1 Re-Spa Vietnam
SMARTMOTION WEB GUIDE CONTROLLER Smartmotion system Re-Spa Vietnam
WEB GUIDING DEVICES AT WEB GUIDING SYSTEMS AT.53.A Re-Spa Vietnam
AT.53.R Re-Spa Vietnam
AT.103.A Re-Spa Vietnam
AT.103.R Re-Spa Vietnam
AT.203.A Re-Spa Vietnam
AT.203.R Re-Spa Vietnam
AT.103-MX.A Re-Spa Vietnam
AT.103-MX.R Re-Spa Vietnam
AT.203-MX.A Re-Spa Vietnam
AT.203-MX.R Re-Spa Vietnam
AT.1103-SMX.R Re-Spa Vietnam
AT.1203-SMX.R Re-Spa Vietnam
WG WEB GUIDING SYSTEMS WG.100 Re-Spa Vietnam
WG.251 Re-Spa Vietnam
WG.251-SKB Re-Spa Vietnam
WG.703 Re-Spa Vietnam
WG.700 Re-Spa Vietnam
WG.705 Re-Spa Vietnam
WG.2000 Re-Spa Vietnam
WR WEB GUIDING SYSTEMS MINI-ROLLER Re-Spa Vietnam
WR.50 Re-Spa Vietnam
WR-S.50 Re-Spa Vietnam
WR.100 Re-Spa Vietnam
WR-S.100 Re-Spa Vietnam
SENSORS FOR WEB GUIDING Ultrasonic edge sensors SU-M.25 Re-Spa Vietnam
SU.5-B50 / B100 Re-Spa Vietnam
SU.7-B.50 Re-Spa Vietnam
Infrared edge sensors SIR-M.25 Re-Spa Vietnam
SIR Re-Spa Vietnam
SIR.70 Re-Spa Vietnam
SIR.71 Re-Spa Vietnam
QUBE Optical sensor QUBE Re-Spa Vietnam
TL.01 Optical sensor TL.01-A Re-Spa Vietnam
FISHEYE Optical sensor Fisheye Re-Spa Vietnam
Automatic and micrometric sensor holders Portasensore micrometrico Re-Spa Vietnam
Micrometrico con guida di centro  Re-Spa Vietnam
Portasensore automatico 1 sensore  Re-Spa Vietnam
Portasensore automatico 2 sensori  Re-Spa Vietnam
WEB VIEWING SYSTEMS REVISION II GIOTTO ReVision II plus GT Re-Spa Vietnam
REVISION II RAFFAELLO ReVision II plus RF Re-Spa Vietnam
ReVision II plus RF touch screen Re-Spa Vietnam
REVISION II MICHELANGELO ReVision II plus MH Re-Spa Vietnam
ReVision II plus MH touch screen Re-Spa Vietnam
REVISION II LEONARDO ReVision II plus LD Re-Spa Vietnam
ReVision II plus LD touch screen Re-Spa Vietnam
REVISION II CARAVAGGIO ReVision II plus CV Re-Spa Vietnam
EXPANDING SHAFT AND SAFETY CHUCKS DX EXPANDING SHAFTS Alberi espansibili DX Re-Spa Vietnam
CX EXPANDING SHAFTS Alberi espansibili CX Re-Spa Vietnam
STRIP AND RUBBER CORE ADAPTORS Manicotti a listelli Re-Spa Vietnam
Manicotti in gomma Re-Spa Vietnam
SAF/SAP SAFETY CHUCKS SAF/.21 Re-Spa Vietnam
SAF/SAP.31 Re-Spa Vietnam
SAF/SAP.41 Re-Spa Vietnam
SAF/SAP.51 Re-Spa Vietnam
SAF/SAP-P50 SAFETY CHUCKS SAF/SAP.31-P50 Re-Spa Vietnam
SAF/SAP.41-P50 Re-Spa Vietnam
SRF/SRP SAFETY CHUCKS SRF/SRP L.10  Re-Spa Vietnam
MECHANICAL CHUCKS ROTOGRIP ROTATION CORE CHUCKS Rotogrip mono diameter Re-Spa Vietnam
Rotogrip double diameter Re-Spa Vietnam
Rotogrip with spring  Re-Spa Vietnam
Rotogrip with ejection flange Re-Spa Vietnam
TM AXIAL THRUST CHUCKS TM-A mono diameter Re-Spa Vietnam
TM-B double diameter Re-Spa Vietnam
PNEUMOGRIP PNEUMO-MECHANICAL CHUCKS Pneumogrip Re-Spa Vietnam
MX 16.3 PNEUMO-MECHANICAL CHUCKS MX 16.3 core chuck Re-Spa Vietnam
AX adaptors Re-Spa Vietnam
ROTARY UNIONS R ROTARY UNION Giunto rotante R  Re-Spa Vietnam
U ROTARY UNION   Re-Spa Vietnam
NB ROTARY UNIONS Giunto NB (una via) Re-Spa Vietnam
Giunto NF (due vie) Re-Spa Vietnam
Giunto Nr (due vie) Re-Spa Vietnam

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc