Re-Spa - Re-Spa VietNam - Phanh Khí Nén - Phanh Điện Từ - CX.300 HP - PZV/M-SA - B.121 - B.5000 - FB.25/2 - PZ-SA - T-ONE SEL-XP

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Re-Spa - Re-Spa VietNam tại Việt Nam

 

Type Product Description Product Code Link
PNEUMATIC BRAKES EXTREME PNEUMATIC BRAKE XT.7 Re-Spa Vietnam
XT.10 Re-Spa Vietnam
COMBIFLEX PNEUMATIC BRAKE CX.200 Re-Spa Vietnam
CX.250 HP Re-Spa Vietnam
CX.300 HP Re-Spa Vietnam
CX.400 Re-Spa Vietnam
CX.500 Re-Spa Vietnam
CX AND CX NANO CALIPERS CX Re-Spa Vietnam
SA CALIPER BRAKES PU/M-SA Re-Spa Vietnam
PZV/M-SA Re-Spa Vietnam
PU-SA Re-Spa Vietnam
PZ-SA Re-Spa Vietnam
ELECTROMAGNETIC BRAKES ELEFLEX - MINI MODELS B.20 Re-Spa Vietnam
B.53 Re-Spa Vietnam
B.55 Re-Spa Vietnam
ELEFLEX ELECTROMAGNETIC BRAKES B.121 Re-Spa Vietnam
B.351 Re-Spa Vietnam
B.651 Re-Spa Vietnam
B.1201 Re-Spa Vietnam
B.1701 Re-Spa Vietnam
B.2500 Re-Spa Vietnam
B.5000 Re-Spa Vietnam
LEO CURRENT REGULATOR LEO Re-Spa Vietnam
FP.25 CURRENT REGULATOR FB.25/1 Re-Spa Vietnam
FB.25/2 Re-Spa Vietnam
TENSION CONTROLLERS T-ONE T-ONE Re-Spa Vietnam
T-ONE FPM Re-Spa Vietnam
T-ONE SEL-XP Re-Spa Vietnam
T-ONE 28 Re-Spa Vietnam
T-ONE ULS Re-Spa Vietnam
T-TWO T-TWO Re-Spa Vietnam
T-TWO LB Re-Spa Vietnam
US.3 US.3 Re-Spa Vietnam
LEO LEO Re-Spa Vietnam
ANCILLARY EQUIPMENT ANTLIA Antlia Re-Spa Vietnam
Antlia XL Re-Spa Vietnam
ARIES Aries Re-Spa Vietnam

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc