Robust optical fork and angle sensors with a high switching frequency - Cảm biến Quang

  • Danh mục : Cảm biến Quang,
  • Nhà sản xuất: IFM - IFM VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Optical fork sensor type OPU • infrared • PNP/NPN • M8 connector • 3-pole

OPU200 - Optical fork sensor, Automatic detection PNP/NPN, DC PNP/NPN, IP 67, Ambient temperature... [more]  

Optical fork sensor type OPU • red light • PNP • M8 connector • 3-pole

OPU201 - Optical fork sensor, DC PNP, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  
OPU202 - Optical fork sensor, DC PNP, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  
OPU203 - Optical fork sensor, DC PNP, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  
OPU204 - Optical fork sensor, DC PNP, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  
OPU205 - Optical fork sensor, DC PNP, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  

Optical fork sensor type OPU • red light • NPN • M8 connector • 3-pole

OPU207 - Optical fork sensor, DC NPN, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  
OPU208 - Optical fork sensor, DC NPN, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  
OPU209 - Optical fork sensor, DC NPN, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  
OPU210 - Optical fork sensor, DC NPN, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  
OPU211 - Optical fork sensor, DC NPN, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  

Optical angle sensor type OPL • PNP • M8 connector • 3-pole

OPL200 - Optical angle sensor, DC PNP, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  
OPL201 - Optical angle sensor, DC PNP, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  

Optical angle sensor type OPL • NPN • M8 connector • 3-pole

OPL202 - Optical angle sensor, DC NPN, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]  
OPL203 - Optical angle sensor, DC NPN, IP 67, Ambient temperature -25...60 °C, M8 connector,... [more]
 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc