Sensors for pressure up to 500 bar for steel detection - Cảm biến Áp suất Cao

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Operating principle: magnetically biased

MFH200 - Cylinder sensor, M12 x 1, Sensing range 1.8 mm, flush mountable, IP 65 / IP 68 / IP... [more]  
MFH201 - cylinder sensor with AMR cell, M12 x 1, Sensing range 1.8 mm, flush mountable, IP... [more]  
MFH202 - cylinder sensor with AMR cell, M12 x 1, Sensing range 1.8 mm, flush mountable, IP... [more]  
MFH203 - cylinder sensor with AMR cell, M12 x 1, Sensing range 1.8 mm, flush mountable, IP... [more]  
MFH204 - cylinder sensor with AMR cell, M12 x 1, Sensing range 1.8 mm, flush mountable, IP... [more]  
M9H200 - cylinder sensor with AMR cell, M14 x 1.5, Sensing range 2 mm, flush mountable, IP... [more]  

Power supplies

DN1031 - Switched-mode power supply 24 V DC, 2.5 A, regulated power supply for sensors, actuators,... [more]  
DN4011 - Switched-mode power supply 24 V DC, 3.3 (24 V DC) / 2.7 (28 V DC) A, regulated power... [more]  

Connection technology

EVC001 - Socket, straight, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP... [more]  
EVC008 - Socket, angled, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, with... [more]  
E12339 - Socket, angled, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP 67,... [more]  
E12340 - Socket, angled, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP 67,... [more]  

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc