Small and compact photoelectric sensors as IO-Link versions! - Cảm biến Quang

  • Danh mục : Cảm biến Quang,
  • Nhà sản xuất: IFM - IFM VIETNAM
  • Tình trạngnnnn :Còn hàng
  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

Diffuse reflection sensor with background suppression · 3-wire DC · PNP

O6H309 - Diffuse reflection sensor, adjustable, Background suppression, light-on/dark-on mode... [more]  

Diffuse reflection sensor · 3-wire DC · PNP

O6T309 - Diffuse reflection sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC PNP, IP... [more]  

Retro-reflective sensor with polarisation filter · 3-wire DC · PNP

O6P309 - Retro-reflective sensor, Polarisation filter, adjustable, light-on/dark-on mode selectable,... [more]  

Through-beam sensor - transmitter · 2-wire DC

O6S305 - Through-beam sensor, DC, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Ambient temperature: -25...80... [more]  

Through-beam sensor – receiver · 3-wire DC · PNP

O6E309 - Through-beam sensor, adjustable, light-on/dark-on mode selectable, DC PNP, IP 65 /... [more]  
Accessories
E21272 - Mounting set, Clamp mounting  
E21271 - Angle bracket  
E21081 - mounting rod, Ø 10 / M8, Length 150 mm  
E21267 - Prismatic reflector, 18 x 18 mm, rectangular, For red light and infrared light retro-reflective... [more]  
E21268 - Prismatic reflector, 56 x 38 mm, rectangular, For red light and infrared light retro-reflective... [more]  
E21269 - Prismatic reflector, 48 x 48 mm, rectangular, For red light and infrared light retro-reflective... [more]  
E21270 - Prismatic reflector, 96 x 96 mm, rectangular, For red light and infrared light retro-reflective... [more]  
E30398 - Memory plug, Parameter memory for IO-Link sensors, Storage capacity: 2 Kbytes, IP... [more]  
E30396 - IO-Link interface, for parameter setting and analysis of units, Supported communication... [more]  
ZGS210 - LINERECORDER SENSOR, Version 3.2.7, Software for online and offline parameter setting... [more]  
Connection technology
EVT134 - Socket, straight, Free from silicone, Gold-plated contacts, For hygienic and wet areas... [more]  
EVT135 - Socket, straight, Free from silicone, Gold-plated contacts, For hygienic and wet areas... [more]  
EVT138 - Socket, angled, Free from silicone, Gold-plated contacts, For hygienic and wet areas... [more]  
EVT139 - Socket, angled, Free from silicone, Gold-plated contacts, For hygienic and wet areas... [more]  
EVT248 - Jumper, straight / straight, Free from silicone, Gold-plated contacts, For hygienic... [more]  

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc