Temposonics® E-Series - Cảm biến Vị Trí E-Series Temposonics® - MTS VietNam

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối MTS tại Việt Nam : MTS VietNam cảm biến MTS VietNam , cảm biến vị trí MTS VietNam , nhà phân phối MTS VietNam ,  nhà đại diện MTS VietNam , đại lý phân phối MTS VietNam , nhà cung cấp MTS VietNam

Temposonics® E-Series Position Sensors

The E-series is the basic sensor in the product range of magnetostrictive position sensors. Its excellent price-performance ratio is an unbeatable asset even for traditional users of different position measurement technologies.

Industrial Product OverviewIndustrial Product CatalogIndustrial Accessories CatalogE-Series Model EH Product Brief

E-Series Sensors Housing Style

Stroke Range

 

Documentation

Model EH

Rod style housing for use in cylinders

EH Analog/Start Stop:

50 to 2,500 mm
(2 to 100 in.)

EH CAN:

50 to 2,500 mm

(50 to 100 in.)

EH SSI:

50 mm to 2,500 mm

(2 to 100 in.)

E-Series EH

E-Series EH CAN

E-Series EH SSI

Model EP

Profile style housing mounts on machine

EP Analog Outputs:
50 to 2,500 mm
(2 to 100 in.)
EP Start/Stop:
50 to 3,000 mm
(2 to 120 in.)

EP CANopen:

50 mm to 2,500 mm

(2 to 100 in.)

EP SSI:

50 mm to 2,500 mm

(2 to 100 in.)

E-Series EP/EL

E-Series EP/EL CAN

E-Series EP/EL SSI

Model EL

Low height profile style housing mounts on machine

EL Analog Outputs:

50 to 2,500 mm
(2 to 100 in.)

EL CANopen:

50 mm to 2.500 mm

(2 to 100 in.)

EL SSI:

50 to 2,500 mm

(2 to 100 in.)

E-Series EP/EL

E-Series EP/EL CAN

E-Series EP/EL SSI

Model ER

Rod-and-cylinder housing provides versatile mounting and internal magnet

50 to 1,500 mm
(2 to 60 in.)

E-Series ER

Model EE

Compact design for embedded cylinder applications

EE Analog Outputs:

50 mm to 2,500 mm
(2 to 100 in.)

E-Series EE

Model ET

E-Series Model ET

Operating temperature up to 221°F (105°C) with optional ATEX certification

ET Start/Stop:

50 mm to 3,000 mm
(2 to 118 in.)

E-Series Model ET - Product Brief
E-Series Model ET - Data Sheet

 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc