Temposonics® G/GB-Series - Cảm biến Vị Trí G/GB series Temposonics® - MTS VietNam

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối MTS tại Việt Nam : MTS VietNam cảm biến MTS VietNam , cảm biến vị trí MTS VietNam , nhà phân phối MTS VietNam ,  nhà đại diện MTS VietNam , đại lý phân phối MTS VietNam , nhà cung cấp MTS VietNam

Temposonics® G/GB-Series Position Sensors

G/GB-Series sensors feature a microprocessor-based design with enhanced diagnostics and programmability, offering the flexibility to fit a wide range of applications.  One of the primary benefits is the direct backward compatibility for retrofitting legacy sensor models.  G-Series sensors are available with analog outputs (voltage or current) or digital-pulse outputs (Start/Stop or PWM).

Industrial Product OverviewIndustrial Product CatalogIndustrial Accessories Catalog

G/GB-Series Sensors Housing Style

 

Stroke Range

Data Sheet

 

Model GH and GP

 

Rod style housing for use in cylinders; Profile style housing mounts on machine

 

Analog Outputs:
50 to 2,540 mm
(2 to 100 in.)

Digital-Pulse Outputs:
50 to 7,620 mm
(2 to 300 in.)

 

G-Series

Model GT

Dual or triple redundant offers enhanced safety

Analog Outputs Only
50 to 2900 mm (2 to 114 in.)

GT2/GT3

Model GTE

Dual redundant embeddable housing

Analog Outputs Only
50 to 2540 mm (2 to 100 in.)

GTE

Model GBS

Rod-style for valve applications

Analog Outputs
25 to 3250 mm (1 to 128 in.)

SSI Outputs
25 to 3250 mm (1 to 128 in.)

Model GBS - AnalogModel GBS - SSI

 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc