Turck Vietnam - STC Việt Nam - FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 - FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC

  • 0 vnđ


 Logo.png

SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam

Turck Vietnam NI4-M12-AP6X-H1141
Turck Vietnam NI5-G12-AP6X
10-30VDC 200MA
Turck Vietnam Niveau transmitter
MK91-121-R, 24VDC (MK91 - 121 – R, 24VDC)
P/N: 7545087
(Turck CB60160059; CB60180034)
Turck Vietnam Flow detector
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141
P/N: 6870004
(Turck 0900127924)
Turck Vietnam Flow detector
FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141
P/N: 6870092
(Turck 0900127924)
Turck Vietnam Proximyty Switch
Model: NI4-M12-AZ31X
Turck Vietnam Rotational speed monitor
Model: MS27-R
Turck Vietnam Correct: FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090 6870015
(FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090)
Elco Turck Vietnam Model: Ni15-M30-CP6L, 15 mm, 10…30 B DC, ≤ 200mA
Elco sensors
Turck Vietnam Model: Bi10-M30-RP6X
10-30VDC,  <200mA, 3-Wire ; NC ; PNP
Iden-No: 4617126 
(Iden-No: 46172)
Turck Vietnam Model: Ni15-M30-AP6X
10-30VDC,  <200mA, 3-Wire ; NC ; PNP
Iden-No: 46172
(Iden-No: 4617112)
Turck Vietnam Inductive sensor
Model: BI5-M18-AZ3X
IDNET-No: 43104
20...250VAC
Turck Vietnam Inductive sensor
Model: NI15-M30-AZ3X
Turck Vietnam Sensor
Model: BI 7-Q08-VP6X2-V1141
P/N: 1600902
Turck Vietnam Sensor
Model: NI2-G08K-AP6X
Turck Vietnam Model: Bi15U-CP40-FDZ30X2
NO/NC
ID number: M4280601
Bi15U-CP40-FDZ30X2 NO/NC ID number: M4280601 Turck 
Turck Vietnam Level controllers
Type: MS91-12-R
Turck Vietnam Code: 15045
Type: BI15-CP40-VP4X2/S100
(BI-15-CP40-VP4X2/S100)
Turck Vietnam Model: FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC 
Turck Vietnam Model: FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC
(FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC)
Turck Vietnam Sensor
Model: MP-10H-VP4X/S85
Turck Vietnam Proximity sensor
Model: NI4-M12-AP6X
Turck Vietnam Transmitter use for proximity sensor
Type: EWD/20-250VUC
P/N: 0519017
Turck Vietnam Pick up Sensor
BIM-G18-Y1/S926
Turck Vietnam Pick up Sensor
BIM-G18-Y1/S926
Turck Vietnam Proximity sensor
Model: BIM-G18-Y1/S926
TURCK 1070026    
Turck Vietnam Rotational  Speed
Model: MS24-112-R20
Note: INCOMPLETE CODE
Turck Vietnam Evaluator installed in a protection housing
Correct: EWD/20-250VUC   
(Model: EWD/20)
Turck Vietnam Inductive Sensor
Model: BI5-G18-Y1
Turck Vietnam Rotational  Speed
Correct: MS24-112-R/24VDC
(Model: MS24-112-R20)
Turck Vietnam Evaluator installed in a protection housing
Correct: EWD/20-250VUC   
(Model: EWD/20)
Turck Vietnam Sensor temperature
Model: BIM-G18-Y1/S926
Turck Vietnam Inductive Sensor
Correct: BI5-G18-Y1X
(Model: BI5-G18-Y1)
Turck Vietnam Sensor temperature
Model: BIM-G18-Y1/S926
Turck Vietnam Inductive Sensor
Model: BI5-G18-Y1
Turck Vietnam Rotational  Speed
Correct: MS24-112-R/24VDC
(Model: MS24-112-R20)
Turck Vietnam Rotational  Speed
Correct: MS24-112-R2-24VDC
(Model: MS24-112-R20)
Turck Vietnam Proximity Switch
Type: NI15-M30-AZ3X
P/N: 43165
AC20-250V,15mm,CABLE 15M
Turck Banner Vietnam FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Turck Vietnam Turck sensor Proximity
Replaced by: BI4U-M12-AP6X
1634803
(Model: NI4-M12-AP6X, 10-30VDC)
Turck Vietnam Proximity Switch
Type: NI15-M30-AZ3X
P/N: 43165
AC20-250V,15mm,CABLE 15M
Turck Vietnam Inductive Sensors
Code: Ni 5-M12- AN6X-H1141
Turck Vietnam Replaced by: NI8-M12-AN6X-H1141            
Induttivo standard
(Code: Ni 5-M12- AN6X-H1141)
Turck Vietnam Sensor
P/N: 44112
Code: NI8-M18 -AD4X
Turck Vietnam Turck Inductive sensor
Model: BI10-G30-Y1 
Turck Vietnam Sensor
P/N: 44112
Code: NI8-M18 -AD4X
Turck Vietnam Turck Level sensor
No: 6870242
Model: FCS-GL1/2A4P-AP8X-H1141
Turck Vietnam Inductive Sensor
Part No: Bi4G12KAP6X
ID Number: T4670250
Turck Vietnam Model: BI15-CP40-AP6X2
No: 16023
10…30VDC 200mA / sn : 15mm
Turck Vietnam Model: NI30-K40SR-VP4X2
No: 15658
10-65VDC , 200mA  / sn : 30mm
Turck Vietnam Proximity sensor
Model: NI8-M18-AP6X
Turck Vietnam Pt100 Measuring Amplifier MK32-11-Li/24VDC 1-channel
Turck Vietnam Cảm biến tốc độ
Model: BI 4U-M12-AP6X
Turck Vietnam Sensor lưu lượng
Code: FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Turck Vietnam Relay trung gian
Model: C5-A20/220VAC
Turck Vietnam Relay trung gian
Model: C3A30/220VDC
Turck Vietnam Model: BI4U-M12-AP6X (BI 4U-M12-AP6X)
Turck Vietnam C5-A20/220VAC
Note: Please confirm the code
Turck Vietnam Turck PROXIMITY SENSOR
Order No.: NI20NF-CP40-VP4X2
(Order No.: NI20NF-CP40-VP4X)
Turck Vietnam ID: 8007046
WAK4-2/P00
Turck Vietnam ID: 46210
BIM-IKT-AP6X-H1141
Turck Vietnam (BI5U M18 AP6XH1141 S331MV )
BI5U-M18-AP6X-H1141/S331
No. 1635114
Turck Vietnam Model: FCS-G1/2A4-AP8X-H1141
Turck Vietnam Model: Bi8U-M18-AP6X-H1141
 
 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc