Vortex inline volumetric flow sensors with user-friendly display - Cảm Biến Lưu Lượng

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối IFM tại Việt Nam : IFM VietNam , cảm biến lưu lượng IFM VietNam , cảm biến áp suất IFM VietNam , nhà phân phối IFM VietNam , nhà đại diện IFM VietNam , đại lý phân phối IFM VietNam , nhà cung cấp IFM VietNam

 

M12 connector · electrical design DC PNP / NPN · frequency · IO-Link

SV4200 - Vortex flow meter, Measuring range 1...20 l/min -10...90 °C, IO-Link interface, IP... [more]  
SV4500 - Vortex flow meter, Measuring range 1...20 l/min -10...90 °C, IO-Link interface, IP... [more]  
SV5200 - Vortex flow meter, Measuring range 2...40 l/min -10...90 °C, IO-Link interface, IP... [more]  
SV5500 - Vortex flow meter, Measuring range 2...40 l/min -10...90 °C, IO-Link interface, IP... [more]  
SV7200 - Vortex flow meter, Measuring range 5...100 l/min -10...90 °C, IO-Link interface, IP... [more]  
SV7500 - Vortex flow meter, Measuring range 5...100 l/min -10...90 °C, IO-Link interface, IP... [more]  

M12 connector · electrical design DC 2 x analogue 4...20 mA*

SV4204 - Vortex flow meter, Measuring range 1...20 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ambient... [more]  
SV4504 - Vortex flow meter, Measuring range 1...20 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ambient... [more]  
SV5204 - Vortex flow meter, Measuring range 2...40 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ambient... [more]  
SV5504 - Vortex flow meter, Measuring range 2...40 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ambient... [more]  
SV7204 - Vortex flow meter, Measuring range 5...100 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ambient... [more]  
SV7504 - Vortex flow meter, Measuring range 5...100 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ambient... [more]  

*available as from 06/2015

Connection technology

EVC001 - Socket, straight, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP... [more]  
EVC002 - Socket, straight, Free from silicone, Free from halogen, Gold-plated contacts, IP... [more]  
EVT064 - Socket, straight, Free from silicone, Gold-plated contacts, For hygienic and wet areas... [more]  
EVT001 - Socket, straight, Free from silicone, Gold-plated contacts, For hygienic and wet areas... [more]  

Accessories

E40249 - Mounting plate  
E40250 - Regulating valve, 10 bar  
E40251 - Regulating valve, 10 bar  

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc